Urszula Lewczuk

Urszula Lewczuk

Ekspert w zakresie AML i finansowania terroryzmu oraz zwalczania przestępczości gospodarczej, granicznej i zorganizowanej

Prowadzone kursy
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczaniu przestępczości gospodarczej, granicznej i zorganizowanej.

Specjalizuje się w AML oraz szeroko pojętym prawie karnym i gospodarczym.

Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, której tematem pracy doktorskiej jest postepowanie dowodowe w sprawie przestępstwa prania pieniędzy.

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu oraz Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

prowadzone kursy:
Publikacje:
„AML w ubezpieczeniach”
„Art. 291 k.k. jako alternatywa kwalifikacyjna przestępstwa prania pieniędzy”
„Zatrzymanie telefonu komórkowego w toku przeszukania i uzyskiwanie danych z SMS-ów”.
Artykuły:

Jak sprawdzić beneficjenta rzeczywistego w rejestrze CRBR?

Dane podmiotów obowiązanych znajdują się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jak sprawdzić beneficjenta rzeczywistego i czy każdy może korzystać z rejestru?


CZYTAJ

Rozszerzona lista PEP-ów

Instytucje obowiązane mają obowiązek stosowania wobec PEPów środków bezpieczeństwa finansowego. Kim jest PEP?


CZYTAJ

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Kary finansowe sięgają nawet 1.000.000 zł za niewywiązanie się z obowiązków dotyczących beneficjenta rzeczywistego i rejestru beneficjentów rzeczywistych. Nowe obowiązki, które spoczywają na przedsiębiorcach i rejestrem mogą być kłopotliwe. Warto zatem poznać, jaka jest definicja beneficjenta rzeczywistego i kim jest w przypadku poszczególnych organów.


CZYTAJ

CRBR i Beneficjent Rzeczywisty - ważne zmiany!

Nowelizacja Ustawy AML nakłada na UBO nowe obowiązki, CRBR rozszerzy się o nowe podmioty


CZYTAJ

Zmiany w ustawie AML

Zmiany dotyczą m. in. rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych, definicji PEP i UBO, zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz CRBR. Niniejszy artykuł przestawia jedynie niektóre z nich.


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU