Tomasz Kruk<br>CSL Vifor

Tomasz Kruk
CSL Vifor

Head of Compliance Excellence at CSL Vifor

Prowadzone kursy

Ekspert w dziedzinie programów compliance i przeciwdziałania korupcji. Absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Minnesota (MBA).

Pracował jako dyrektor kontroli wewnętrznej, prawnik, compliance officer – w branzy finansowej, doradztwa prawnego i farmaceutycznej. Buduje krajowe, regionalne i globalne programy compliance. Od 2011 roku w Szwajcarii. Regularny prelegent na międzynarodowych konferencjach, autor artykułów i wykładowca (np. SGH, Uniwersytet Viadrina, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

An expert in the field of compliance and anti-corruption programs. A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw and the University of Minnesota (MBA).

He worked as an internal control director, lawyer, compliance officer – in the financial, legal and pharmaceutical consulting industries. He builds national, regional and global compliance programs. Since 2011 in Switzerland. Regular speaker at international conferences, author of articles and lecturer (e.g. Warsaw School of Economics, Viadrina University, Wrocław University of Economics).

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU