Robin Barnett<br>Verificators

Robin Barnett
Verificators

Były brytyjski dyplomata, ambasador w Polsce, Rumunii i Irlandii.

Prowadzone kursy

Robin was a British diplomat for 40 years. He served three times in Poland, starting during martial law in 1982 and concluding as Ambassador from 2011 to 2016. His other roles included Ambassador to Romania and to Ireland. Much of his career focused on Central Europe and security policy. But he also ran the UK’s visa issuing operation and was a Managing Director at UK Trade and investment. Among other responsibilities, he was part of the UK Conventional Forces in Europe Treaty negotiating team and spent time at the British Embassy in Kyiv during the illegal annexation of Crimea in 2014. He now lives in Warsaw working as a strategic consultant and commentator.

 

Robin był brytyjskim dyplomatą przez 40 lat. Pełnił trzykrotnie służbę w Polsce, począwszy od stanu wojennego w 1982 r., a kończąc jako ambasador w latach 2011-2016. Inne jego role to m. in. ambasador w Rumunii i Irlandii. Znaczna część jego kariery koncentrowała się na Europie Środkowej i polityce bezpieczeństwa. Ale kierował także brytyjską operacją wydawania wiz i był dyrektorem zarządzającym w UK Trade and Investment. Był także członkiem zespołu negocjacyjnego brytyjskich sił konwencjonalnych w Europie i przebywał w ambasadzie brytyjskiej w Kijowie podczas nielegalnej aneksji Krymu w 2014 roku. Obecnie mieszka w Warszawie, gdzie pracuje jako konsultant strategiczny i komentator.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU