Rafał Hiszpański<br>D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Rafał Hiszpański
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

CEO w D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej (D.A.S. TUOP).

Prowadzone kursy

CEO D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji.

Rafał Hiszpański ma szerokie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. W 2016 r. przejął stery jako Prezes w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., a obecnie zajmuje się procesem wycofania spółki z rynku polskiego z uwagi na nową strategię inwestycyjną Grupy ERGO.

W swojej drodze zawodowej od 2012 do 2016 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. oraz Prezesa Zarządu Euler Hermes Services Sp. z o.o. Wcześniej pracował także jako Dyrektor Zarządzający w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., jednym z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce.

Posiada wysokie kwalifikacje z zakresu zarządzania, planowania i budowania strategii biznesowej.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UW uzyskując tytuł Magistra Prawa. W roku 2002, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył podyplomowe Studium Menedżerskie.

 

CEO of D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. in liquidation.

 

Rafał Hiszpański has extensive experience in the insurance industry. In 2016 he became a President of D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. and is currently responsible for the process of withdrawing the company from the Polish market due to the new investment strategy of the ERGO Group.

In his professional career, from 2012 to 2016, he held the position of the President of the Management Board of Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. and the President of the Management Board of Euler Hermes Services Sp. z o. o. Previously, he also worked as the Managing Director at Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., one of the largest insurance companies in Poland.

He is highly qualified in the field of management, planning and building a business strategy.

He graduated from the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, obtaining the title of Master of Law. In 2002, at the Warsaw School of Economics, he completed post-graduate Management Studies.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU