dr Radosław Kwaśnicki<br>Kancelaria RKKW

dr Radosław Kwaśnicki
Kancelaria RKKW

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych).

Prowadzone kursy

Radca prawny, Partner w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy (rkkw.pl)

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), absolwent programów AMP (IESE Business School) oraz Value Creation Through Effective Boards (Harvard Business School – Executive Education / IESE Business School)

Specjalizuje się w prawie spółek (w tym w prawie holdingowym), prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych). Arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu)

Rekomendowany przez Global Law Experts w zakresie prawa spółek, wyróżniony przez European Legal Experts oraz rekomendowany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 r. – Zawody Zaufania Publicznego

Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów, od kilkunastu lat zasiada w radach nadzorczych spółek, w tym spółek publicznych

Redaktor naczelny bloga poświęconemu prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” (prawobiznesu.com)

Redaktor oraz autor, a także współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego”

Indywidualnie wyróżniony w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2019 „Rzeczpospolitej” w kategorii prawo spółek i prawo handlowe.

prowadzone kursy:
Publikacje:
1. Harmonisierung des Wirtschaftsrechts in Deutschland, Östrreich und Polen (Hrsg. M. Liebscher), współautor: D. Nillson, autorzy rozdziału pt. KONZERNRECHT – für eine abhängige Gesellschaft nachteilige Rechtsgeschäfte, str. 237 - 254, Nomos 2008
B. PUBLIKACJE W PRASIE PRAWNICZEJ
2. Gründungsakt einer Sp. z o.o. in Polen. Grundsatz der Privatautonomie bei der Gestaltung des Gesellschaftsvertrages, współautor: dr Robert Lewandowski, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) 3/2004, str. 65 – 72, C.H. Beck Verlag.
3. Große Änderung des polnischen Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften, współautor: dr Robert Lewandowski, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) 8/2004, str. 234 - 238, C.H. Beck Verlag.
4. Gefährliche Verbindungen von Kapitalgesellschaften mit kommunalen Selbstverwaltungseinheiten in Polen, współautor: dr Robert Lewandowski, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) 10/2004, str. 298 – 301, C.H. Beck Verlag.
5. Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej – projekt finansowany przez UKIE, Autor rozdziału III. pt. „Zmiany polskiego systemu prawnego w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji średnich i małych podmiotów gospodarczych”, str. 37 – 70, Agencja UNIA-PRESS, Warszawa 2000.
6. Prawo bankowe – komentarz pod red. F. Zolla, współautor w zakresie łączenia się banków, Wydawnictwo PWP, Kraków 2005.
7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, seria Zarys Prawa, redaktor naukowy oraz główny autor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
8. Raport dla kandydatów na członków rad nadzorczych pod red. A. Mikos, współautor artykułu wstępnego „Zakaz łączenia funkcji członka organu nadzoru z innymi funkcjami w spółce kapitałowej w Kodeksie spółek handlowych”, str. 19 – 43.
9. Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010 r.
10. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009, redaktor naukowy oraz współautor, Wydawnictwo OIRP Warszawa, Warszawa 2010 r.
11. W sprawie nieodwołalnego i nieograniczonego przedmiotowo pełnomocnictwa korporacyjnego jako instrumentu wrogiego przejścia spółki kapitałowej niepublicznej (z uwzględnieniem aspektów procesowych) [w:] Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, współautor: A. Sujak, str. 786-811, Warszawa 2010.
12. „Legalne” działanie na szkodę spółki kapitałowej (z uwzględnieniem projektu nowelizacji k.s.h. z 28 lipca 2009 r.) [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - pod red. J. Katnera i U. Promińskiej, str. 173-177, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
13. Czy ekspert zewnętrzny może pomóc spółce w ogóle? – okiem prawnika [w:] R. Krool (red.), W. Podel (red.), Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych?, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011.
14. Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009 – 2010, redaktor naukowy oraz współautor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
15. Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011 – 2012, redaktor naukowy oraz współautor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
16. Wykonywanie praw z udziałów/akcji wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków [w:] J. Kruczalak-Jankowska (red.), Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, str. 73-80.
17. Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2013 – 2015, redaktor naukowy oraz współautor, Wydawnictwo C.H. Beck - planowane wydanie: pierwszy kwartał roku 2017.
Artykuły:

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych 2021

Jeden z wiodących tematów XII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Magdalena Modzelewska - Kaczmaczyk
Project Director
m.kaczmarczyk@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU