prof. dr hab. Marek Michalski

prof. dr hab. Marek Michalski

Specjalista prawa finansowego, przewodniczący Rady Nadzorczej Metra Warszawskiego, były członek rad nadzorczych m.in. Alior Bank S.A. GPW S.A..

Prowadzone kursy

Specjalista prawa finansowego, przewodniczący Rady Nadzorczej Metra Warszawskiego, były członek rad nadzorczych m.in. Alior Bank S.A. GPW S.A.. Prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz wielokrotny ekspert Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, sędzia Sądu Polubownego przy KNF. Członek zespołu do Spraw Reformy Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i członek Komisji Kodyfikacyjnej do grudnia 2015 roku.

Od 2017 roku arbiter stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Członek Komitetu ds. rozwiązań legislacyjnych Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Prorektor UKSW, wykładowca UKSW i SGH, współautor komentarza do nowego KSH.

prowadzone kursy:
Publikacje:
Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych o tej tematyce, w tym, m. in. komentarzy do ustaw: (i) Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz (C.H. Beck, Warszawa 1999), (ii) Prawo bankowe (Twigger, Warszawa 1999), (iii) Prawo o funduszach inwestycyjnych. Komentarz (C.H. Beck, Warszawa 1999), (iv) Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Komentarz (Twigger, Warszawa 2005), (v) Prawo rynku kapitałowego (C.H. Beck, Warszawa 2012) oraz monografii: (i) Spółka akcyjna w publicznym obrocie papierami wartościowymi (ABC, Warszawa 2000), (ii) Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną (Zakamycze, Kraków 2004), (iii) Spółka akcyjna (Wolters Kluwer, Warszawa 2007 oraz II wydanie Warszawa 2010), (iv) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I (Warszawa 2017).
Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU