Piotr Jackowski<br>DZP

Piotr Jackowski
DZP

Partner w kancelarii DZP

Prowadzone kursy

Piotr Jackowski jest prawnikiem transakcyjnym prowadzącym złożone projekty M&A w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. Specjalizuje się w regulacjach prawnych dotyczących papierów wartościowych i rynków kapitałowych. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi ofert publicznych oraz licencjonowania i nadzoru nad działalnością instytucji finansowych działających na rynku kapitałowym.

Świadczy także kompleksowe usługi doradztwa korporacyjnego, doradztwa regulacyjnego dla firm inwestycyjnych, banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych.

 

Piotr Jackowski is a transaction lawyer leading complex M&A projects at Domański Zakrzewski Palinka sp.k. He specializes in legal regulations concerning securities and capital markets. He deals with issues related to public offerings as well as licensing and supervision over the activities of financial institutions operating on the capital market.

It also provides comprehensive corporate and regulatory advisory services for investment companies, banks, investment funds and other financial institutions.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU