Monika Błaszczyk<br>Santander Bank Polska S.A.

Monika Błaszczyk
Santander Bank Polska S.A.

Dyrektor Biura Wsparcia Procesów PPP, Santander Bank Polska S.A.

Prowadzone kursy

Dyrektor Biura Wsparcia Procesów PPP, Santander Bank Polska S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem realizacji projektów biznesowych, mających na celu dostosowanie procesów do wymogów ustawy AML.

Ukończyła liczne szkolenia organizowane przez GIIF, KNF i inne podmioty zewnętrzne. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z oceną ryzyka klienta, stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego wobec osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne, bankowością korespondencyjną, weryfikacją klientów/komunikatów płatniczych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi programami sankcyjnymi.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU