Michał Karwasiński<br>KSZ Smart Legal

Michał Karwasiński
KSZ Smart Legal

Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej.

Prowadzone kursy

Michał Karwasiński jest radcą prawnym, posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynku finansowego i prawa nowych technologii. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej.

Karierę zawodową rozpoczynał w UKNF, gdzie przez 3 lata pracował jako prawnik i analityk finansowy w wydziale nadzoru finansowego nad domami maklerskimi, a następnie współpracował z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze instytucji finansowych, gdzie przez przeszło 8 lat budował kompetencje obsługi rynku usług maklerskich, zarządzania aktywami oraz nowych technologii.

Pracował na stanowisku Risk Managera w jednym z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zdobywając praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem. Michał jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania UW oraz prawa na WPiA UW. Ukończył ponadto studia doktoranckie na WPiA UW oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje menadżerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erazmus.

 

Michał Karwasiński is a legal advisor with several years of experience in the area of ​​the financial market and new technologies law. Founder and partner of KSZ Smart Legal – an innovative law firm supporting financial institutions in the regulatory process of digital transformation.

He started his professional career at the UKNF, where he worked for 3 years as a lawyer and financial analyst in the department of financial supervision over brokerage houses, and then cooperated with a law firm specializing in providing services to financial institutions, where for over 8 years he built competences in servicing the brokerage services market, management assets and new technologies.

He worked as a Risk Manager in one of the banking investment fund companies, gaining practical skills in the field of risk management. Michał is a graduate of finance at the Faculty of Management of the University of Warsaw and law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. He also completed PhD studies at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw and a one-year course in American law at the Center for American Law Studies, co-organized by the University of Florida. He also had the opportunity to gain managerial competences at the Management Center Innsbruck in Austria, where he studied as a scholarship holder of the Erasmus program.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU