mec. Szymon Rajski<br>Kancelaria Filipiak&Babicz

mec. Szymon Rajski
Kancelaria Filipiak&Babicz

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów leczniczych w zakresie prawa medycznego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy oraz zamówień publicznych

Prowadzone kursy

Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych oraz przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z zakresu błędów w sztuce lekarskiej. Reprezentuje podmioty lecznicze w sprawach dotyczących Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Wybrane projekty:

  1. Opracowanie programu restrukturyzacyjnego w obszarze kadrowym dla pracodawcy zatrudniającego ponad 1500 pracowników (ze szczególnym uwzględnieniem zaprojektowania nowego planu etatyzacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych),
  2. Prowadzenie negocjacji po stronie pracodawcy w ramach sporów zbiorowych,
  3. Doradztwo prawne w zakresie zwolnień grupowych (ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów doboru pracowników do zwolnień, procedur związanych z konsultacjami ze związkami zawodowymi działającymi u pracodawcy, regulamin zwolnień grupowych oraz obowiązkiem powiadomienia urzędu pracy),
  4. Kompleksowe przeprowadzenie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy,
  5. Prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy po stronie pracodawcy,
  6. Przygotowanie licznych opinii prawnych z zakresu prawa pracy (m.in. dotyczących kwestii związanych z czasem pracy, wynagrodzeniem minimalnym, zatrudnianiem obcokrajowców, rozwiązywaniem stosunku pracy, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych),
  7. Prowadzenie badań audytowych w zakresie realizacji obowiązków pracodawcy w obszarze prawa oracy,
  8. Opracowanie wewnętrznych aktów pracodawcy (w szczególności regulaminy pracy, wynagradzania ZFŚS)
  9. Przygotowywanie dokumentów dla pracodawcy związanych z bieżącą obsługą sfery prawa pracy (wypowiedzenia, porozumienia, aneksy etc.).

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku lat doświadczenie zdobywa w sektorze medycznym świadcząc stałą pomoc prawną na rzecz publicznych i komercyjnych podmiotów leczniczych. Współpracował również z Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Członek Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w województwie wielkopolskim

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU