mec. Anna Wojciechowska – Nowak, Linia Etyki

mec. Anna Wojciechowska – Nowak, Linia Etyki

Członkini zarządu Linii Etyki sp. z o.o., biegła przy sądzie okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Prowadzone kursy

Członkini zarządu Linii Etyki sp. z o.o., biegła przy sądzie okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Problematyką whistleblowingu zajmuje się od kilkunastu lat. Praca najpierw w organizacjach pozarządowych, a następnie w biznesie pozwala jej patrzeć na temat z dwóch perspektyw  – pracownika oraz z pracodawcy. W latach 2004-2015 związana była z fundacją im. Stefana Batorego, gdzie monitorowała postępowania sądowe w sprawach sygnalistów, prowadziła poradnictwo prawne oraz rzecznictwo dotyczące uregulowania problematyki whistleblowingu w Polsce.

Autorka pierwszych w Polsce założeń do ustawy o ochronie sygnalistów, analiz społecznych i prawnych, badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach dot. whistleblowingu oraz badań opinii publicznej nad postawami Polaków wobec sygnalistów i sygnalizowania. Od 2016 roku związana z Linią Etyki.

Wdraża whistleblowing w biznesie oraz instytucjach publicznych.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU