Marek Wodnicki Giełda Papierów Wartościowych

Marek Wodnicki Giełda Papierów Wartościowych

Dyrektor Działu Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, członek zespołu eksperckiego przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Prowadzone kursy

Dyrektor Działu Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

Jest członkiem zespołu eksperckiego przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Pracował między innymi w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i Ministerstwie Finansów. Od 1995 r. zatrudniony w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pełnił funkcje w radach nadzorczych m.in. w IRGiT S.A., BondSpot S.A., WSE InfoEngine S.A. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. W latach 1997 – 2016 pełnił funkcję sędziego Sądu Giełdowego przy GPW S.A. (w latach 1997 – 2004 Wiceprezesa Sądu Giełdowego).

W latach 2013 – 2016 był sędzią Sądu Polubownego przy KDPW S.A. Od 2019 r. ponownie powołany do pełnienia funkcji sędziego tego Sądu.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU