mec. Łukasz Pietruk

mec. Łukasz Pietruk

Radca prawny, doświadczony trener i praktyk

Prowadzone kursy
M O T T O :O prawie można mówić w sposób zrozumiały

Radca Prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c..

Ukończył aplikację radcowską w OIRP w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz ochronie danych osobowych. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych.

Prowadził szkolenia m.in. dla następujących firm: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Citibank Handlowy S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Śląski Instytut Rozwoju Turystyki i Ochrony Środowiska w Jaworznie, Urząd Transportu Kolejowego, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Shell Polska S.A., Bayer Sp. z o.o., Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, Polska Federacja Zarządców Nieruchomości, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, Główny Inspektorat Farmaceutyczny i wiele innych.

prowadzone kursy:
Publikacje:
Książka „Dlaczego nie należy bać się RODO?” – Wyd. ODDK, Gdańsk 2019
Książka „Jak badać stan prawny nieruchomości?” - współautorstwo z Romaną Pietruk – Wyd. ODDK, Gdańsk 2018
„Komentarz do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej” – w: „Problemy administracyjne i prawne w geodezji” - Wyd. Forum, Warszawa 2010
„Podział gruntów rolnych i leśnych” – w: „Problemy administracyjne i prawne w geodezji”- Wyd. Forum, Warszawa 2010
„Podział nieruchomości zgodnie i niezależnie od MPZP” ” – w: „Problemy administracyjne i prawne w geodezji” - Wyd. Forum, Warszawa 2009
„Podział nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami”
– w: „Problemy administracyjne i prawne w geodezji” - Wyd. Forum, 2009
„Budżet projektu” – w: “Zarządzanie dotacją w organizacji pozarządowej” - Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2007
„Possibilities of the use of the European structural funds for the purpose monuments protection and conservation on the ground of the Polish law.” – Konferencja GIS – Chorwacja 2005 - publikacja w formie książkowej w materiałach przedkonferencyjnych. Współautorstwo z Romaną Pietruk.
„Fundusze europejskie jako alternatywne sposoby finansowania opieki i ochrony zabytków” – Warsztaty urbanistyczne – Hel 2005
“Projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin jako niezamierzona ingerencja w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy.” – Konferencja „Zagospodarowanie przestrzenne” – Warszawa 2004 - publikacja w Czasopiśmie Wydziału Prawa UKSW Verba Legis, Nr 11/2005
„The Law of Environmental Protection with reference to the building of clearways
in Poland” – Konferencja GIS – Chorwacja 2004 - publikacja w formie książkowej w materiałach przedkonferencyjnych. Współautorstwo z Romaną Danilak
„Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy w świetle prawa do wyboru miejsca pracy lub zawodu oraz wolności działalności gospodarczej” - Warszawa 2004 – publikacja w Czasopiśmie Wydziału Prawa UKSW Verba Legis Nr 7/2004
„Koszty prowadzenia badań oraz koszty przystosowania statystyki do standardów UE” – „Statystyka publiczna – nowe potrzeby i możliwości” – Warszawa 2002
Artykuły:

Jak stworzyć umowę, żeby była zgodna z prawem?

co powinna zawierać umowa i na co zwracać uwagę podczas jej przygotowywania?


CZYTAJ

Ochrona Danych Osobowych - czym jest?

czym są dane osobowe, ich przetwarzanie, a także czy dane przedsiębiorcy podlegają pod RODO?


CZYTAJ

Dobre szkolenie IOD (ABI), co powinno zawierać i jakie zagadnienia poruszać?

Jakie powinno być szkolenie IOD?


CZYTAJ

Umowa B2B - jak ją dobrze przygotować?


CZYTAJ

Kim jest prokurent i kto go powołuje?

Kim jest prokurent i jak go wybrać? Jaki zakres czynności należy dla prokurenta? Czy stanowisko prokurenta jest regulowany prawnie i kto może prokurenta powołać?


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU