Leszek Koziorowski<br>Kancelaria GESSEL

Leszek Koziorowski
Kancelaria GESSEL

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym w szczególności w sporach korporacyjnych, publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, procesach M&A spółek handlowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych

Prowadzone kursy

Partner, radca prawny

W Kancelarii GESSEL kieruje działem prawa rynku kapitałowego. Specjalizuje się w prawie spółek publicznych oraz papierów wartościowych.

Jego działalność zawodowa koncentruje się na doradztwie korporacyjnym dla spółek publicznych, publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek handlowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Doradzał z sukcesami w licznych sporach korporacyjnych. Jest specjalistą w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, a także doradztwie w zakresie relacji korporacyjnych w spółkach publicznych i funkcjonowaniu organów spółek publicznych.  Reprezentuje również klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z prawem rynku kapitałowego.

Od 1999 roku pracuje, a od 2002 roku pozostaje wspólnikiem, w Kancelarii GESSEL. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z polskim rynkiem kapitałowym. Początkowo pracował w Komisji Papierów Wartościowych. W czasie pracy w Komisji Papierów Wartościowych piastował także stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Od 2013 roku jest członkiem Komitetu Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. i jednym ze współtwórców Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016 oraz najnowszych – 2021. Był członkiem licznych rad nadzorczych, w tym wielokrotnie ich przewodniczącym. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1994 roku, a w 1998 został wpisany na listę radców prawnych.

Leszek Koziorowski jest rekomendowany i wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita” oraz magazynu „FORBES” jako specjalista i najlepszy doradca w zakresie prawa rynku kapitałowego. Również „Chambers Europe. Europe’s Leading Lawyers for Business” wymienia go w gronie liderów doradztwa na rynku kapitałowym.

Autor licznych publikacji poświęconych prawu rynku kapitałowego. Jego artykuły i felietony ukazywały się m. in. w „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Prawie Papierów Wartościowych”, „Radcy Prawnym”, „Rynku Kapitałowym”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Giełdy Parkiet” i „Dzienniku”.

Oprócz zawodowych zainteresowań papierami wartościowymi, Leszek Koziorowski kolekcjonuje historyczne papiery wartościowe, a swoje zainteresowania historią gospodarki, a w szczególności rynku kapitałowego, rozwija poprzez działalność w Stowarzyszeniu Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, pełniąc funkcję prezesa zarządu od 2009 roku. Pozostaje także redaktorem naczelnym Rocznika Historii Papierów Wartościowych i autorem książek i licznych artykułów poświęconych historii papierów wartościowych.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU