Katarzyna Ishikawa<br>Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Katarzyna Ishikawa
Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Członkini Rady Nadzorczej Capital Park S.A. oraz MOUNT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Prowadzone kursy

Katarzyna Ishikawa wykonuje zawód adwokata od 2001 r. Jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej w spółce Capital Park S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej MOUNT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest członkiem Chapter Zero Poland, której organizatorem w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).

W latach 2004 – 2007 pełniła rolę arbitra Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto w latach 2002 – 2007 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Call Center Poland S.A., w latach 2017 – 2021 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Budlex S.A. (następnie Budlex Sp. z o.o.).

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze spółek publicznych. Przedmiotem jej zainteresowań są zagadnienia prawne związane z rynkiem kapitałowym, a także funkcje audytu wewnętrznego i compliance oraz zagadnienia z obszarów ESG.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła aplikację sądową, a następnie aplikację adwokacką. Ukończyła studia podyplomowe specjalność: audyt wewnętrzny na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, studia podyplomowe: CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie jest uczestnikiem studiów podyplomowych: Polityka compliance w organizacji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Katarzyna Ishikawa has been practicing as an attorney since 2001. She is currently a member of the Supervisory Board of Capital Park S.A. and a member of the Supervisory Board of MOUNT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. She is a member of Chapter Zero Poland, organized in Poland by the Responsible Business Forum (FOB).

In the years 2004 – 2007, she served as an arbitrator at the Stock Exchange Court at the Warsaw Stock Exchange. In addition, in the years 2002 – 2007 she was a member of the Supervisory Board of Call Center Poland S.A., in the years 2017 – 2021 she was a member of the Supervisory Board of Budlex S.A. (later Budlex Sp. z o.o.).

She has twenty years of experience in providing services to public companies. Her interests include legal issues related to the capital market, as well as internal audit and compliance functions as well as ESG issues.

A graduate of law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Kraków. She completed a court apprenticeship and then an advocate apprenticeship. She completed post-graduate studies in internal audit at the Andrzej Frycz Modrzewski Cracow Academy, postgraduate studies: CSR. Sustainable development goals in the company’s strategy at Kozminski University in Warsaw. Currently, she is a participant in postgraduate studies: Compliance policy in an organization at the Kozminski University in Warsaw.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU