Karolina Gałęzowska<br>Bank Millennium S.A.

Karolina Gałęzowska
Bank Millennium S.A.

Szefowa Biura Ochrony Danych Banku Millennium S.A.

Prowadzone kursy

Adwokat, kierująca Biurem Ochrony Danych Banku Millennium, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doradzała podmiotom z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, technologicznego, wywiadowniom gospodarczym oraz podmiotom publicznym, w tym podmiotom statystyki publicznej. Uczestniczyła w licznych projektach wdrożenia oraz audytu wdrożenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych związanych z zapewnieniem stosowania europejskich przepisów o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, w tym współtworzyła zmiany dla ponad 30 aktów prawnych. Autorka licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Attorney, head of the Data Protection Office of Bank Millennium, PhD student at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.

She advised entities from the banking, telecommunications and technology sectors, business intelligence agencies and public entities, including public statistics entities. She has participated in numerous implementation projects and audits of the implementation of provisions in the field of personal data protection. She participated in legislative work related to ensuring the application of European provisions on the protection of personal data in the Polish legal order, including co-authoring changes to over 30 legal acts. Author of numerous publications in the field of personal data protection.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU