Karol M. Szymański<br>Kancelaria RKKW

Karol M. Szymański
Kancelaria RKKW

Partner Zarządzający RKKW

Prowadzone kursy

Ekspert skoncentrowany na praktycznych aspektach prawa handlowego, prawa rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych.

Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o nr 9/2014.

Recommended Lawyer by Legal 500 EMEA 2021 w obszarze Private Client. Ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich.

Współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych.

Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach. Uczestnik wielu projektów reorganizacyjnych związanych ze zmianą schematów funkcjonowania rozbudowanych grup kapitałowych, w których istotne pozycje zajmowały spółki publiczne. Od lat piastuje funkcje członka rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż.

Pełnił funkcję członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego. Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu.

prowadzone kursy:

Artykuły:

Business judgment rule w nowym Kodeksie Spółek Handlowych

Jak bardzo zmieni warunki pracy menadżerów spółek?


CZYTAJ

Nowe zasady działania zarządów po reformie KSH


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Anna Chmielewska
project manager
a.chmielewska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU