Jarosław Petz<br>Langas Regtech

Jarosław Petz
Langas Regtech

Learning & Development Director Langas

Prowadzone kursy

Ekspert i menadżer specjalizujący się w zarządzaniu projektami i optymalizacji procesów, mający duże doświadczenie w zarządzaniu i motywowaniu zespołów oraz zarządzaniu strategicznym. Od wielu lat specjalizuje się w procesach zarządzania kompetencjami oraz w działaniu organizacji opartych na wiedzy.

Gromadząc doświadczenia w zarządzaniu projektami, zarówno finansowanymi ze środków publicznych jak prywatnych, wyspecjalizował się w projektach zarządzaniu wiedzą (L&D), wykorzystując przy tym zarówno swoje wykształcenie prawnicze i wiedzę z zakresu zarządzania.

Podejmuje wyzwania polegające na wprowadzaniu porządku w chaotycznym środowisku i wyciąganiu wymiernych wyników z twórczego potencjału organizacji.

Absolwent prawa, autor kilkudziesięciu strategii dla małych i średnich firm oraz strategii funkcjonalnych: strategii zarządzania wiekiem oraz strategii zarządzania wiedzą

Konsultant Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z zakresu RODO. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa w procesie inwestycyjnym, prawa konsumenta i konkurencji (pomoc publiczna, tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa, ochrona konsumenta -gwarancje i reklamacje), RODO, zarządzania danymi osobowymi zgodnie z RODO w branży komunikacji marketingowej.

prowadzone kursy:
Publikacje:
Rezultaty w projektach edukacyjnych
https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/02/18/bp8x6p/rezultaty-w-projektach-edukacyjnych-online-new.pdf
Artykuły:

Kluczowe terminy dotyczące zarządzania sztuczną inteligencją


CZYTAJ

Skuteczności szkoleń prawnych

Skąd wiesz, że działa?


CZYTAJ

Transformacja L&D: od funkcji HR w kierunku strategicznego partnerstwa z biznesem

Case Study: Jak osadzić procesy L&D w strukturze organizacyjnej i zwiększyć wydajność pracowników


CZYTAJ

Początek trilogu o AIA

podsumowanie stanowiska negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego


CZYTAJ

Znasz już całą teorię. Załóż rękawice - czas poćwiczyć!

Jak symulacje strategiczne wspierają liderów?


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Magdalena Modzelewska - Kaczmarczyk
Project Director
szkolenia@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU