Jarosław Petz<br>Langas Regtech

Jarosław Petz
Langas Regtech

Learning & Development Director Langas

Prowadzone kursy

Ekspert i menadżer specjalizujący się w zarządzaniu projektami i optymalizacji procesów, mający duże doświadczenie w zarządzaniu i motywowaniu zespołów oraz zarządzaniu strategicznym. Od wielu lat specjalizuje się w procesach zarządzania kompetencjami oraz w działaniu organizacji opartych na wiedzy.

Gromadząc doświadczenia w zarządzaniu projektami, zarówno finansowanymi ze środków publicznych jak prywatnych, wyspecjalizował się w projektach zarządzaniu wiedzą (L&D), wykorzystując przy tym zarówno swoje wykształcenie prawnicze i wiedzę z zakresu zarządzania.

Podejmuje wyzwania polegające na wprowadzaniu porządku w chaotycznym środowisku i wyciąganiu wymiernych wyników z twórczego potencjału organizacji.

Absolwent prawa, autor kilkudziesięciu strategii dla małych i średnich firm oraz strategii funkcjonalnych: strategii zarządzania wiekiem oraz strategii zarządzania wiedzą

Konsultant Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z zakresu RODO. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa w procesie inwestycyjnym, prawa konsumenta i konkurencji (pomoc publiczna, tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa, ochrona konsumenta -gwarancje i reklamacje), RODO, zarządzania danymi osobowymi zgodnie z RODO w branży komunikacji marketingowej.

prowadzone kursy:
Publikacje:
Rezultaty w projektach edukacyjnych
https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/02/18/bp8x6p/rezultaty-w-projektach-edukacyjnych-online-new.pdf
Artykuły:

Dzień doceniania pracownika


CZYTAJ

Jaki jest cel zarządzania wiedzą w organizacji biznesowej?

Rotacja pracowników może być wyzwaniem dla systemu zarządzania wiedzą


CZYTAJ

Dlaczego (i jak) wybrać się z Langas na zwiedzanie fabryk?

dlaczego nasze wizyty studyjne \są tak cennym doświadczeniem?


CZYTAJ

Reforma szpitalnictwa 2022 - wyzwania i szanse

Pierwsze oceny nastąpią już w 2023 r.


CZYTAJ

Cztery trendy przywództwa

którymi odnoszący sukcesy menedżerowie będą podążać w 2022 roku


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Magdalena Modzelewska - Kaczmarczyk
Project Director
szkolenia@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU