Jakub Pyszyński<br>TFI PZU S.A.

Jakub Pyszyński
TFI PZU S.A.

Dyrektor Biura Prawnego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

Prowadzone kursy

Dyrektor Biura Prawnego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

Wcześniej zatrudniony w ING TFI SA (obecnie NN Investment Partners TFI SA), w Grupie Opera oraz w Grupie IPOPEMA.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

Director of the Legal Office at Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

Previously employed at ING TFI SA (currently NN Investment Partners TFI SA), Opera Group and IPOPEMA Group.

A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. Entered on the list of legal counselors at the District Chamber of Legal Counselors in Warsaw.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU