Ilona Pieczyńska-Czerny, PwC

Ilona Pieczyńska-Czerny, PwC

Prowadzone kursy

Radca prawny, od 2019 dyrektor w PwC zaangażowana w sprawy regulacyjne dotyczące rynku kapitałowego, w szczególności w obszarze transparentności spółek giełdowych. Wcześniej przez ponad 20 lat związana z nadzorem nad rynkiem kapitałowym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie przez wiele lat kierowała departamentemem zajmującym się nadzorem nad sprawozdawczością spółek i weryfikacją prospektów emisyjnych oraz departamentem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw dotyczących nadużyć na rynku.

Przez kilka lat członek Komisji Nadzoru Audytowego. Od początku powstania Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych do 2019 członek rady ESMA, wcześniej członek jednego z komitetów zajmujących się konwergencją prawa unijnego oraz współpracą w obszarze nadzoru. W okresie pracy w UKNF wspierała i pracowała na rzecz inicjatyw rozwijających dobre praktyki na rynku finansowym. Kierowała zespołem, który przygotował Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, obecnie członek komitetu konsultacyjnego ustanowionego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do spraw Dobrych Praktyk. Brała też udział w projektach unijnych dedykowanych dla nadzorów rozwijających się rynków kapitałowych.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
226968022

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU