Grzegorz Wąsik<br>BGK

Grzegorz Wąsik
BGK

Menedżer ds. regulacji rynku kapitałowego i zrównoważonego rozwoju w Departamencie Zgodności Banku Gospodarstwa Krajowego

Prowadzone kursy

Radca Prawny. Menedżer ds. regulacji rynku kapitałowego i zrównoważonego rozwoju w Departamencie Zgodności Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialny m.in. za kwestie compliance dot. funduszy inwestycyjnych, ESG, MAR, MIFID.

Były wieloletni pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialny za regulacje, nadzór i licencjonowanie rynku funduszy inwestycyjnych a także były członek Investment Management Standing Committee ESMA. Przez 4 lata również Resident Twinning Advisor w ramach projektów twinningowych mających na celu zbliżenie regulacji dotyczących rynku finansowego Azerbejdżanu i Mołdawii do standardów Unii Europejskiej.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.towrzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU