Grzegorz Drabarek, UKNF

Grzegorz Drabarek, UKNF

Ekspert w Zespole Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Departamentu Compliance, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Prowadzone kursy

Ekspert w Zespole Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Departamentu Compliance, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Posiada pond dwudziestoletnie doświadczenie w nadzorze nad rynkiem finansowym.

Kierował lub brał udział w kontrolach z zakresu AML/CFT we wszystkich sektorach rynku finansowego w Polsce, w tym w największych podmiotach tego rynku. Prelegent wielu szkoleń i konferencji.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
+48223552400

SKONTAKTUJ SIĘ

PARTNERZY KONFERENCJI