gen. Patrick Cordingley<br>doświadczony strateg wojskowy

gen. Patrick Cordingley
doświadczony strateg wojskowy

Former commander the 2nd Division of the British Army

Prowadzone kursy

With a military career spanning four decades, Patrick Cordingley is best known for commanding the 7th Armoured Brigade – the Desert Rats – during the First Gulf War.

After commanding his regiment and then the 7th Armoured Brigade, in 1992 he commanded the 2nd Division. He was responsible for the training, operational readiness and logistic support for some 55,000 regular and TA soldiers and cadets. In July 1996 her was appointed Military Advisor to His Majesty Sultan Qaboos and the Armed Forces of Oman. Apart from the professional advice, the appointment demanded political acumen and sensitivity to international pressures and diplomacy.

In 1996 he published “In the Eye of the Storm”, his account of leading Britains biggest armoured deployment since D-day in 1944. It became number one on the non-fiction bestseller list.

Patrick retired from the army in September 2000 and became Chairman of a technology company for 8 years. He is now chairman of the Defence and Security Forum, past chairman of the trustees of the Gilbert White’s House and the Oates Collection, the National Memorial Arboretum Appeal and the past chairman and vice-chairman of the governors of two schools. He has also been Master of the Worshipful Company of Ironmongers and a visiting scholar at the University of Hull, where he is Doctor of Science. Patrick lives in Wiltshire with his wife Melissa, and they have two daughters, Antonia and Miranda.

Patrick has also become a highly sought after speaker. Being a popular and well-respected commander of many thousands of men, Patrick has great insight into what it takes to become a successful leader. In his speeches he shares his experiences and knowledge, along with humorous anecdotes, explaining to the audience the importance of being positive and inspiring confidence. He also explains how careful decision-making and team-building are vital, whether it be in a combat situation or in a corporate office.

 

Z KARIERĄ WOJSKOWĄ TRWAJĄCĄ OD CZTERECH DEKAD, PATRICK CORDINGLEY JEST NAJBARDZIEJ ZNANY Z DOWODZENIA 7. BRYGADY PANCERNEJ – SZCZURÓW PUSTYNI – PODCZAS PIERWSZEJ WOJNY W ZATOCE.

Po dowództwie swojego pułku, a następnie 7. Brygady Pancernej, w 1992 roku dowodził 2. Dywizją. Odpowiadał za wyszkolenie, gotowość operacyjną i wsparcie logistyczne dla około 55 000 żołnierzy i kadetów regularnych i wojsk terytorialnych. W lipcu 1996 roku została mianowana doradcą wojskowym Jego Królewskiej Mości Sułtana Qaboosa i Sił Zbrojnych Omanu. Poza fachowym doradztwem nominacja wymagała przenikliwości politycznej i wrażliwości na naciski międzynarodowe i dyplomację.

W 1996 roku opublikował „In the Eye of the Storm”, swoją relację o największych brytyjskich misjach opancerzonych od dnia D w 1944 roku. Stała się ona numerem jeden na liście bestsellerów literatury faktu.

Patrick odszedł z wojska we wrześniu 2000 roku i przez 8 lat został prezesem firmy technologicznej. Obecnie jest przewodniczącym Forum Obrony i Bezpieczeństwa, byłym przewodniczącym rady powierniczej Domu Gilberta White’a i Oates Collection, National Memorial Arboretum Appeal oraz byłym przewodniczącym i wiceprzewodniczącym zarządów dwóch szkół. Był również mistrzem Worshipful Company of Ironmongers i wizytującym naukowcem na Uniwersytecie w Hull, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk.

Patrick stał się również bardzo poszukiwanym mówcą. Będąc popularnym i szanowanym dowódcą wielu tysięcy ludzi, Patrick ma doskonały wgląd w to, czego potrzeba, aby stać się odnoszącym sukcesy przywódcą. W swoich wystąpieniach dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą, a także humorystycznymi anegdotami, wyjaśniając słuchaczom, jak ważne jest bycie pozytywnym i wzbudzanie zaufania. Wyjaśnia również, jak ważne jest ostrożne podejmowanie decyzji i budowanie zespołu, niezależnie od tego, czy to na polu walki, czy w biznesie.

prowadzone kursy:
Publikacje:
Captain Oates, 1984
In the Eye of the Storm, 1996

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU