Ewelina Bogiel<br>Banku Ochrony Środowiska S.A.

Ewelina Bogiel
Banku Ochrony Środowiska S.A.

Ekspertka w zakresie Compliance i AML/CFT

Prowadzone kursy
M O T T O :"Działaj więc tak, aby twoja zasada działania mogła stać się prawem dla całego świata"
Immanuel Kant

Dyrektor Departamentu Zgodności w Banku Ochrony Środowiska S.A.
Adwokat, ekspert posiadający międzynarodowy Certyfikat CAMS w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczenie w sektorze bankowym, w tym w dziale Compliance oraz Departamencie Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w instytucji finansowej.

Ekspert wyznaczający wewnętrzne standardy AML w instytucji, autor procedur, regulaminów i instrukcji wewnętrznych, opiniujący wewnętrzne akty instytucji finansowej oraz grupy podmiotów z nią powiązanych pod kątem ich zgodności z przepisami z obszaru AML.

Jako tak zwany standard setter wyznaczała standardy w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Posiada bogate doświadczenie związane z implementacją przepisów IV i V Dyrektywy AML oraz wydawaniu wytycznych w zakresie wdrażania procesów compliance w bankowości, w tym dla procesu zdalnego onboardingu zdobyte w instytucji finansowej.

Nadto, brała udział w kluczowych projektach, jako ciało opiniujące i doradcze, związanych z procesami: KYC, identyfikacji BO, CDD i EDD.

Ma również doświadczenie w implementacji przepisów PSD2 i GDPR w sektorze bankowym.

Członek Forum Bankowego w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy  działającego przy Związku Banków Polskich, uczestnicząca m.in. w pracach związanych z implementacją AML-owych Dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego, opracowywaniem propozycji uwag do  projektu nowelizowanej ustawy AML oraz wdrażania przepisów PSD2, gdzie współpracowała w tym obszarze z KNF w przedmiocie wypracowania standardów dla podmiotów będących dostawcami usług płatniczych.

Należy również do Sekcji Prawa Publicznego oraz Compliance przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.

Aktywny członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej inteligencji (GRAI) utworzonej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów- Cyfryzacja , gdzie uczestniczy w pracach grupy ds. Sektora Finansowego oraz grupy ds. Etyki i Prawa w celu wypracowania rekomendacji pod przyszłą legislację krajową w obszarze Sztucznej Inteligencji.

Prelegent na polskich oraz zagranicznych konferencjach poświęconych bankowości (m.in. Londyn, Amsterdam), a także wykładowca wizytujący na Uniwersytecie Łódzkim z tematyką compliance w bankowości. Należy też do stowarzyszenia międzynarodowych specjalistów ACAMS.

Twórczyni i prowadząca szereg szkoleń i webinarów przede wszystkich w przedmiocie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla kadry pracowniczej.

Dodatkowo ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu, dodatkowo kierunek Polska Służba Zagraniczna na Europejskiej Szkole Dyplomacji w Warszawie, a także Kurs Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiowała również w Niemczech na Uniwersytecie w Mammheim na wydziale Prawa.

Uczestniczyła także w pracach Grupy Prawnej, utworzonej przy PRF, związanych z wdrażaniem Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców przy wsparciu sektora bankowego Doświadczenie prawnicze zdobywała podczas kilkuletniej pracy dla wiodących kancelarii adwokackich na Śląsku.

Zakres prowadzonych szkoleń · Compliance

  • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
  • Sankcje międzynarodowe
  • AML/CFT
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz monitoring transakcji
  • Regulacje i przepisy w obszarze AML
  • Środki bezpieczeństwa finansowego
  • Zapobieganie korupcji
prowadzone kursy:
Publikacje:
Autorka rekomendacji w zakresie sztucznej inteligencji w sektorze bankowym”. link: https://www.gov.pl/web/ai/rekomendacje-w-zakresie-sztucznej-inteligencji-w-sektorze-finansowym
Współautorka raportu: „Sztuczna inteligencja w transporcie i mobilności w Polsce w 2021” - link: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wykorzystanie-sztucznej-inteligencji-w-transporcie---przedstawienie-i-podsumowanie-raportu-2021
Współautorka raportu „Rekomendacje dot. wdrożenia piaskownic regulacyjnych dla sztucznej inteligencji w transporcie i mobilności”
link: https://www.gov.pl/web/ai/rekomendacje-wdrozenia-piaskownic-regulacyjnych
Artykuły:

XAI w systemie sankcyjnym

Wyjaśnialna sztuczna inteligencja w procesie kontroli zgodności w banku


CZYTAJ

Światowe organy nadzoru badają ChatGPT

Unia Europejska przyjrzy się zgodności OpenGPT z RODO


CZYTAJ Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU