Ewa Sowińska<br>ESO Audit

Ewa Sowińska
ESO Audit

Partner ESO Audit, biegły rewident z ponad 25-letnim stażem pracy w firmach audytorskich

Prowadzone kursy

Partner ESO Audit. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.

Biegły rewident z ponad 25-letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019

Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit  oraz Kongresu Solidarni w Rozwoju

Inicjatorka #EMPATOMAT, którego celem  jest propagowanie społecznego ruchu na rzecz lokalnych małych i średnich przedsiębiorców.

Organizatorka wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów

 

Laureatka Międzynarodowe Nagrody Edukacji i Biznesu: Archipelagi Relacji 2019 #THINK #ENGAGE #ACT

Laureatka Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Ludzie którzy zmieniają biznes (otrzymana w maju 2017 roku za działania w latach 2015-2016)

W 2017 roku zostałam odznaczona medalem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) za działania na rzecz samorządu biegłych rewidentów.

Laureatka Nagrody Festiwalu Wrażliwego  – „Człowiek Wrażliwy 2019”.

 

Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

Członkini Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills, jej wolontariuszka.

Członkini Rady Doradczej przy MBA PG

Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.

Członkini Kapituły konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne.

Członkini Kapituły  Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Członkini Kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku.

Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

 

W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem;

 

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Magdalena Modzelewska - Kaczmaczyk
Dyrektor Generalny
m.kaczmarczyk@langas.pl
22 696 80 22

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU