Eric Lewis<br>Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC

Eric Lewis
Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC

Leading international attorney and a partner at Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC

Prowadzone kursy

Eric Lewis zajmuje się międzynarodowymi sporami sądowymi i arbitrażowymi, poważnymi oszustwami, bankowością, międzynarodową niewypłacalnością i skomplikowanymi sporami dotyczącymi papierów wartościowych. Odegrał kluczową rolę w sporach wynikających z praktycznie wszystkich głównych międzynarodowych oszustw i załamań finansowych ostatniego ćwierćwiecza, w tym jako doradca likwidatorów Bank of Credit and Commerce International, Laker Airways, Carlyle Capital, Madoff International, China Medical, Akai Electronics i Ahmad Hamad Algosaibi Brothers.

Pełnił funkcję głównego doradcy w wielu sprawach dotyczących zabezpieczonych zobowiązań dłużnych i innych złożonych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Doradzał suwerennym rządom w zakresie odzyskiwania dochodów z korupcji, a także obrony postępowań ICSID i zajęcia majątku państwowego. Reprezentował również klientów w głównych pozwach zbiorowych, w tym w postępowaniach sądowych dotyczących Enron, WorldCom, płaskich paneli TFT-LCD oraz sporów dotyczących opłat za wymianę kart płatniczych Visa/MasterCard. Doradza i prowadzi spory sądowe w imieniu międzynarodowych banków i ich właścicieli stojących przed wyzwaniami regulacyjnymi i sankcjami, podmiotów zajmujących się restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją banków w Europie, a także funduszy hedgingowych i dużych konglomeratów rodzinnych. Doradzał dużym międzynarodowym klientom z branży motoryzacyjnej, energetycznej, lotniczej, hotelarskiej i napojów. Pełnił funkcję eksperta w zakresie ekstradycji międzynarodowej oraz wykonywania orzeczeń sądowych i arbitrażowych. Reprezentował instytucje finansowe i międzynarodowe organizacje charytatywne w głównych sporach publicznych z zakresu prawa międzynarodowego.

 

 

Eric Lewis practices in the areas of international litigation and arbitration, serious fraud, banking, international insolvency and complex securities litigation.  He has had a central role in disputes arising out of virtually all of the major international fraud and financial collapses of the last quarter century, including serving as counsel to the liquidators of Bank of Credit and Commerce International, Laker Airways, Carlyle Capital, Madoff International, China Medical, Akai Electronics, and Ahmad Hamad Algosaibi Brothers.

He has served as lead counsel in numerous cases involving collateralized debt obligations and other complex asset backed securities.  He has advised sovereign governments with respect to recovery of the proceeds of corruption as well as defense of ICSID proceedings and attachment of sovereign assets.  He has also represented clients in major class action litigation, including Enron, WorldCom, TFT-LCD Flat Panel Litigation and Visa/MasterCard Payment Card Interchange Fee Litigation.  He advises and litigates on behalf of international banks and their owners facing regulatory and sanctions challenges, banking resolution entities in Europe, as well as hedge funds and large family-owned conglomerates.  He has advised major international clients in the automobile, energy, aviation, hospitality and beverage industries.  He has served as an expert on international extradition and enforcement of judgments and arbitral awards.  He has represented financial institutions and international charities in major public international law disputes.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU