dr Tomasz Karol Wiśniewski<br>GPW S.A.

dr Tomasz Karol Wiśniewski
GPW S.A.

Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Prowadzone kursy

Doktor nauk ekonomicznych, Przewodniczący Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. oraz wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odpowiedzialny za realizację strategii ESG dla rynku kapitałowego. W 2009 roku odpowiadał za uruchomienie pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. W 2013 roku z jego inicjatywy GPW, jako ósma giełda na świecie przystąpiła do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Sustainable Stock Exchanges. Natomiast w 2019 roku odpowiadał za wprowadzenie indeksu WIG-ESG – pierwszego benchmarku ESG dla krajowego funduszu inwestycyjnego. W ostatnim okresie koordynował publikację pierwszego na rynku polskim przewodnika ESG dla spółek: „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” oraz Strategię ESG dla rynku kapitałowego.

Od wielu lat związany z zagadnieniami ESG m.in. jako członek Platformy Zrównoważonych Finansów Ministerstwa Finansów oraz zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i CSR Ministerstwa Funduszy i Polityk Regionalnej. Laureat nagrody specjalnej kapituły Kongresu Odpowiedzialnego Kapitału.

Ponadto autor i współautor raportów, artykułów i opracowań naukowych na temat znaczenia zagadnień ESG na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm”.

 

 

PhD in Economics, Chairman of Supervisory Board GPW Benchmark S.A. and Deputy Director the Information Products and Indicators Development Department at the Warsaw Stock Exchange, responsible for the implementation of the ESG strategy for the capital market. In 2009, he was responsible for launching the RESPECT Index, first Corporate Social Responsibility index in Central-Easter Europe. In 2013, on his initiative, the WSE became the eighth stock exchange in the world to join the United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative. In 2019, he was responsible for introducing the WIG-ESG index – the first ESG benchmark for a Polish Investment Fund. In first half of 2021, he coordinated the project “ESG Reporting Guidelines.  Guide for issuers” and ESG Strategy for Capital Market.

A member of government teams for sustainable investment, ESG and CSR at the Ministry of Finance or Ministry of Development Funds and Regional Policy. The Special prize of the Board of the Congress of Responsible Capital Winner.

Actively involved in the education and promotion of ESG on capital market, among others by state administration and universities. Author and co-author of reports, articles and academic research focused on role of CSR on capital market, including report “Imapct of ESG on investment decisions”.

prowadzone kursy:
Publikacje:
Tomasz Wisniewski

http://respectindex.pl/pub/files/RAPORT-Decyzje_inwestycyjne_a_CSR.pdf
Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project maganer
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU