dr Piotr Kuszewski, Instytut Bankowości SGH

dr Piotr Kuszewski, Instytut Bankowości SGH

Instytut Bankowości SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Compliance w SGH

Prowadzone kursy

Dr Piotr Kuszewski jest adiunktem w Instytucie Bankowości SGH i kierownikiem Podyplomowych Studiów Compliance w SGH. Piotr Kuszewski jest również Prezesem Zarządu PTE PZU SA. Piotr Kuszewski jest absolwentem Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej.

W latach 2018-2020 był CFO Grupy Digital Care a w latach 2015-2016 zarządzał działalnością w Europie Środkowo-Wschodniej francuskiej grupy ubezpieczeniowej April. Od 2011 do 2015 roku Piotr Kuszewski był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego gdzie był Prezesem Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektorem Zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych. Był zaangażowany w szereg dużych projektów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą, PE/VC i nieruchomościami. W latach 2007-2010 był wiceprezesem i CFO PZU Życie SA. Odpowiadał za obszar finansów i zarządzanie ryzykiem. Piotr Kuszewski zasiadał w radach nadzorczych PGE Dom Maklerski, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Krakowska Fabryka Armatur i PZU Asset Management.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
+48223552400

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU