dr Małgorzata Gałązka-Sobotka<br>Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia

ekspert rynku zdrowia

Prowadzone kursy

Doktor n. ekon., specjalista w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa, organizacji i zarządzania ochroną zdrowia oraz zdrowia publicznego. Autorka licznych publikacji naukowych i eksperckich, poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia i zarządzania w tym sektorze.

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami efektywności systemu  ochrony zdrowia na różnych poziomach.

Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes IFIC Polska, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia.

Od 2010 r. kieruje pierwszym w Polsce programem „MBA w Ochronie Zdrowia”, którego absolwenci udowadniają swoimi sukcesami menedżerskimi, że należą do grona Liderów zmian. Nadzoruje merytorycznie także wiele certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych przeznaczonych dla kadry zarządzającej placówek leczniczych oraz pracowników administracji publicznej sektora opieki zdrowotnej. Koordynatorka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i opiece społecznej, zainicjowanej przez Ministrów: Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare). W 2019 r. powołała do życia Center of Value Based Healthcare, pierwszy w Polsce ośrodek edukacyjno-badawczy, rozwijający i promujący wiedzę, metody i narzędzia ochrony zdrowia nakierowanej na wartość zdrowotną. Zainicjowała prace nad modelami opieki zdrowotnej zorientowanej na wartość w hematoonkologii, psychiatrii, bariatrii. Wokół idei transformacji systemu w kierunku koordynacji, kompleksowości i płacenia za efekty leczenia integruje liczne środowiska naukowe i kliniczne.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Jarosław Petz
Learning & Development Director
j.petz@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU