dr Katarzyna Barańska<br>Osborne Clarke

dr Katarzyna Barańska
Osborne Clarke

Partner, Szef Zespołu Dekarbonizacji, Polska

Prowadzone kursy

Katarzyna kompleksowo wspiera klientów w wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i zieloną transformacją. Opracowuje i pomaga wdrażać długoterminowe strategie ESG oraz poszerzać kompetencje osób pełniących funkcję tzw. green officer.

Jej doradztwo prawne obejmuje kompleksową obsługę projektów z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury i zielonej energii.

Środowisko

Katarzyna doradza klientom w postępowaniach środowiskowych, uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych oraz prowadzi projekty z zakresu environmental compliance. Doradza także w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami i ich transportu.

Infrastruktura

Katarzyna prowadzi również projekty w obszarze infrastruktury i procesów inwestycyjnych. Negocjuje umowy projektowe i budowlane oraz wspiera klientów w budowie infrastruktury EV i wodorowej.

Energetyka

Współpracuje z klientami w zakresie projektów efektywności energetycznej oraz kompleksowych strategii energetycznych realizowanych w celu osiągnięcia celów zielonej transformacji. Katarzyna doradza klientom przy transakcjach w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Opakowania

Specjalizuje się w regulacjach dotyczących gospodarki opakowaniami, aktywnie uczestnicząc w pracach i realizując projekty dla najważniejszych polskich organizacji branżowych. Doradza klientom m.in. w zakresie niezbędnego dostosowania do wymogów systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR/ ROP), systemu depozytowego (DRS) oraz przepisów tzw. dyrektywy plastikowej (SUP). Przygotowuje analizy w zakresie zmian regulacyjnych m.in. zielonych paszportów dla produktów, mikroplastiku i innych tematów.

Pozostałe

Katarzyna jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, autorką licznych artykułów branżowych, a także wykładowcą akademickim. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu Prawa Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także wykłady specjalizacyjne w Warszawskiej Izbie Radców Prawnych (OIRP).

Jest aktywnym członkiem Komisji Zagranicznej OIRP, a także jako koordynatorka z ramienia Krajowej Izby Radców Prawnych, wspiera działania międzynarodowej organizacji AIJA (International Association of Young Lawyers).

Od dawna nie tylko w Polsce, ale i na świecie, toczy się dyskusja dotycząca zapisania w aktach zasadniczych prawa do łączności z internetem jako nowego prawa człowieka. Obecnie pandemia tym mocniej uświadomiła nam społeczne potrzeby w tym zakresie. Niemniej jednak rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej budziła i nadal budzi liczne problemy prawne, a przede wszystkim społeczne, koncentrujące się wokół jej potencjalnego wpływu na zdrowie człowieka, a także naruszenie krajobrazu czy wpływu na przyrodę. Wybór chronionego dobra w tym wypadku musi być dobrze uzasadniony”.

Katarzyna Baranska – Dziennik Gazeta Prawna

Helping you succeed in tomorrow’s world

Wychodząc poza standardowe ramy doradztwa i wspierając klientów oraz społeczności lokalne w ich zielonej transformacji, wypełniamy w Osborne Clarke ważną proekologiczną misję, nie tylko jako prawnicy, ale także obywatele i Europejczycy.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.towrzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU