Dariusz Piątek<br>XTB S.A.

Dariusz Piątek
XTB S.A.

AML/CFT Manager

Prowadzone kursy

PL

Dariusz Piątek jest ekspertem i wieloletnim praktykiem w zakresie AML/CFT. Koordynuje działania związane z realizacją programu AML/CFT w całej Grupie XTB na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Swym działaniem obejmuje jurysdykcje europejskie jak również wykraczające poza nasz kontynent, wspierając przy tym lokalnych AML Oficerów.

Oprócz kwestii związanych z AML/CFT w swej 14-letniej praktyce m.in. współtworzył strategie ciągłości działania, zapobiegał wyciekowi danych, wdrażał e-commerce, zajmował się analityką operacji finansowych i prowizji zarządzając jednocześnie kluczowymi projektami.

Z wykształcenia matematyk, jest prawdziwym pasjonatem optymalizacji procesów biznesowych na styku z obszarem AML/CFT, a także wdrażania i konfiguracji systemów AMLowych, algorytmów transakcyjnych, czynników ryzyka i modułów sankcyjnych.

ENG

Dariusz Piątek is an expert and a longtime practitioner in the field of AML/CFT. He coordinates activities related to the implementation of the AML/CFT program in the entire XTB Group at the local and international level. Its activities cover European jurisdictions as well as those extending beyond our continent, while supporting local AML Officers.

In addition to issues related to AML/CFT, in his 14 years of practice, i.a. he co-created business continuity strategies, prevented data leakage, implemented e-commerce, dealt with analytics of financial operations and commissions while managing key projects.

A mathematician by education, he is a true enthusiast of business process optimization at the interface with the AML/CFT area, as well as the implementation and configuration of AML systems, transactional algorithms, risk factors and sanction modules.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU