Anna Trytek<br>BGK

Anna Trytek
BGK

Dyrektor Departamentu Zgodności BGK

Prowadzone kursy

Anna Trytek jest ekspertem posiadającym ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze bankowości: początkowo związana z PKO BP SA (1997–1999 ), BZWBK SA (1999 – 2006 )  oraz BOŚ SA (2006 – 2010) gdzie zdobyła doświadczenie na różnych szczeblach, począwszy od obsługi klientów detalicznych  i instytucjonalnych poprzez udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych produktów bankowych, aż do kształtowania i analizy biznesowej rozwiązań w ramach informatycznego systemu bankowego.

Od 2010 roku związana z compliance, początkowo na stanowisku eksperckim, od 09.2018 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zgodności/Compliance Officera w Banku Gospodarstwa Krajowego. Autorka koncepcji zarządzania obszarem zgodności w BGK, począwszy od budowania Zespołu (rekrutacja, nowe procesy i standardy, struktura Zespołu) do dostosowania funkcji compliance do nowego systemu kontroli wewnętrznej oraz ukształtowania procesu przeprowadzania testów zgodności.

Ponadto w obszarze compliance odpowiedzialna za zapewnienie zgodności działania instytucji z wymogami prawa i standardami korporacyjnymi, przeciwdziałanie korupcji, nadzór nad oferowaniem instrumentów finansowych, usług inwestycyjnych (MiFID II/MIFIR), nadzór nad obszarem nadużyć na rynku kapitałowym (MAR), kształtowanie zasad etycznych oraz przeprowadzenie kampanii compliance awareness. Anna Trytek jest absolwentem wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej o specjalności rachunkowość i finanse. Podyplomowo studiowała Prawo i ekonomię rynku kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej oraz Audyt i Kontrolę Wewnętrzną na Akademia Finansów w Warszawie zdobywając tytuł Audytora Wewnętrznego II Stopnia (Certyfikat MENIS Akademii Finansów wraz z certyfikatem PIKW).

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.towrzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU