Andrzej Otto<br>Xelion

Andrzej Otto
Xelion

Praktyk w zakresie AML z ponad 25 letnim doświadczeniem

Prowadzone kursy

PL

Praktyk w zakresie AML z ponad 25 letnim doświadczeniem. Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych oraz pracownik odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AMLRO). Współautor publikacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanych przez Wolters Kluwer: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przewodnik praktyczny (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2023). Autor artykułów dotyczących tej tematyki publikowanych na LinkedIn. Autor i prowadzący szkolenia z zakresu AML.

Z zamiłowania projektant i wykonawca aplikacji wspierających funkcje compliance w oparciu o MS Access, MS Outlook, VBA i SQL.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo i historia). A także studiów podyplomowych w zakresie: bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, audytu wewnętrznego w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

ENG

AML practitioner with over 25 years of experience. Internal auditor, supervisory inspector in investment companies and an employee responsible for counteracting money laundering (AMLRO). Co-author of publications on counteracting money laundering and financing of terrorism published by Wolters Kluwer: Counteracting money laundering and financing of terrorism. Practical guide (2018), Counteracting money laundering and terrorist financing. Commentary (2019), Counteracting money laundering and financing of terrorism. Commentary (2023). Author of articles on this topic published on LinkedIn. Author and trainer in the field of AML.

A passionate designer and developer of applications supporting compliance functions based on MS Access, MS Outlook, VBA and SQL.

A graduate of the University of Adam Mickiewicz in Poznań (law and history). As well as postgraduate studies in: banking at the Poznań University of Economics, internal audit at the University of Commerce and Accounting in Poznań and protection of personal data and classified information at the Kozminski University in Warsaw.

prowadzone kursy:

Artykuły:
Zobacz więcej artykułów

Masz pytania?

Agnieszka Tworzyńska
project manager
a.tworzynska@langas.pl
22 355 24 00

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU