Czyn nieuczciwej konkurencji w e-commerce - czego możesz się domagać?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Prawo, Biuro Zarządu

Czyn nieuczciwej konkurencji w e-commerce - czego możesz się domagać?

mec. Anna Adamczyk, 23/06/2021

Czyn nieuczciwej konkurencji w e-commerce może dotyczyć każdego. Nie tylko wielkich firm i korporacji z globalnym zasięgiem, ale także małych sklepów internetowych działających lokalnie lub na skalę krajową. Co ważniejsze czyn nieuczciwej konkurencji nie zawsze jest planowanym działaniem. Czasem wynika po prostu z błędu ludzkiego.

Czyn nieuczciwej konkurencji – czym jest?

Według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji nazywamy działania, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i zagrażają lub naruszają interes innego właściciela firmy, lub klienta. Co możemy sklasyfikować jako czyn nieuczciwej konkurencji?

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

To jednak nie wszystko, bo najczęściej pojawiające się czyny nieuczciwej konkurencji w branży e-commerce to reklamy Google ADS z nazwą konkurencji, wykorzystanie zastrzeżonego znaku towarowego, czy posługiwanie się oznaczeniami konkurencji wprowadzające w błąd klientów. Jeśli działanie to było celowe i nie wynikało z błędu ludzkiego, a było zaplanowane, to poszkodowany przedsiębiorca ma prawo dochodzić swoich roszczeń. Należy pamiętać również, że odpowiedzialny za naruszenie konkurencji i wykorzystanie wizerunku będzie zawsze przedsiębiorca, który zleca taką kampanię, a nie jej wykonawca.

Odpowiedzialność za wykorzystanie nazwy innego przedsiębiorcy

Jeśli padłeś ofiarą czynu nieuczciwej konkurencji, możesz dochodzić swoich praw i sprawiedliwości w tym odszkodowania dla kilku podstawach.

 1. Prawa własności przemysłowej – naruszenie prawa do znaku towarowego.
 2. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – czynem nieuczciwej reklamy.
 3. Kodeks cywilny – o ochronie nazwy firmy.

Na podstawie art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, za naruszenie chronionego znaku towarowego, poszkodowany przedsiębiorca ma prawo żądać:

 • natychmiastowego zaprzestania naruszania,
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
 • zadośćuczynienia za wyrządzone szkody,
 • wypłaty odszkodowanie odpowiadającego kwocie wyrządzonej szkody.

Czego można się domagać w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji?

Zgodnie z art. 18 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli doszło do czynu nieuczciwej konkurencji, a interes poszkodowanego został naruszony lub zagrożony ma on pełne prawo żądać:

 • natychmiastowego zaprzestania naruszania,
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
 • zadośćuczynienia za wyrządzone szkody,
 • wypłaty odszkodowanie odpowiadającego kwocie wyrządzonej szkod,
 • usunięcia skutków działań,
 • złożenia oświadczenia prostującego,
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego.

Należy pamiętać, że czyn nieuczciwej konkurencji może zostać ukarany na wielu płaszczyznach i podstawach prawnych. Dlatego zawsze warto dochodzić swoich praw i dbać o dobre imię przedsiębiorstwa. Dzięki szybkiej reakcji i podjęciu stanowczych kroków można przeciwdziałać takim procederom, a także być przykładem dla innych próbujących stosować proceder nieuczciwej konkurencji, że nie jest on bezkarny.


Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU