Wypełnianie obowiązków Biura Zarządu i Rady Nadzorczej na odległość

Nieskategoryzowany
Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Link do strony
Udostępnij w mediach społecznościowych

O kursie

Sytuacja pandemiczna wymusiła w wielu firmach pracę zdalną bądź hybrydową. Biuro Zarządu napotyka obecnie najwięcej sytuacji bezprecedensowych w swojej działalności. Wcześniej wypracowany i klarowny system pracy organów spółki został zakłócony.

Dowiedz się jak zgodnie z przepisami zapewnić ciągłość działania Biura Zarządu na odległość.

What Will You Learn?

  • Dowiesz się m.in.:
  • jak zorganizować zgodnie z prawem pracę zarządu i rady nadzorczej na odległość
  • jakie zapisy powinny znaleźć się w statucie lub umowie spółki, aby dostosować funkcjonowanie spółki do pracy na odległość
  • w jaki sposób organizować posiedzenia organów w czasie kwarantanny, izolacji lub pracy zdalnej
  • jak przygotować biuro zarządu do procesu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość
  • jakie są zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  • jakie są kluczowe zmiany w KSH wpływające na pracę Biura Zarządu

Zawartość kursu

Praca na odległość a RODO
Procesy prowadzone na odległość bardzo często zawierają dane pozwalające na identyfikację konkretnych osób, a zatem podlegające regulacjom RODO. W jaki sposób należy zapewnić zgodność tych procesów z regulacjami ochrony danych osobowych?

  • Praca zdalna a RODO

Student Ratings & Reviews

Jeszcze brak ocen
Jeszcze brak ocen