Poszukiwanie oszczędności w procesach produkcyjnych

Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Link do strony
Udostępnij w mediach społecznościowych

O kursie

CELE SZKOLENIA

 • Poszukiwanie strat wynikających z marnotrawstwa MUDA – wskazanie kanonu marnotrawstwa,
 • Przekazanie umiejętności identyfikacji czynności i zadań dodających wartość (VA) oraz czynności pozbawionych wartości dodanej (NVA)
 • Likwidacja marnotrawstwa procesowegometoda muda hunting,
 • Wyrównanie wiedzy na temat LEAN Manufacturing oraz koncepcji Ciągłego Doskonalenia,

 

PROGRAM SZKOLENIA
(szkolenie on-line)

godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Praca na modelu symulacyjnym – runda 1 (warsztat praktyczny)
  1. Value Stream Mapping a inne narzędzia Lean Manufacturing
  2. Cele i korzyści doskonalenia przy wykorzystaniu VSM
  3. Obliczanie TAKT TIME – praktyka dostoswana do realiów firmy wydobywczej
 2. Praca na modelu symulacyjnym – runda 2 (warsztat praktyczny)
  1. Dokumenty wspierające wdrożenie VSM – jak się przygotować do zmiany procesu
  2. Tworzenie mapy stanu obecnego
  3. Planowanie doskonalenia stanu obecnego
 3. Praca na modelu symulacyjnym – runda 3-4 (warsztat praktyczny)P
  1. Opracowanie map stanu obecnego w zespołach (warsztat praktyczny)
  2. Prezentacja zespołowych map stanu obecnego oraz propozycji do planu doskonalenia
  3. Wprowadzenie do mapowania stanu przyszłego
 4. Metoda mapowania stanu przyszłego
  1. Wprowadzenie do Przepływu Jednej Sztuki  – One Piece Flow
  2. Tworzenie mapy stanu przyszłego – praca zespołowa
 5. Praca na modelu symulacyjnym – runda 5-6 – stan przyszły (warsztat praktyczny)
  1. Opracowanie kompletnej mapy przez uczestników warsztatu
  2. Opracowanie planu działań dla omawianego procesu
  3. Prezentacja rezultatów wdrożenia VSM oraz OPF  – stan „przed” vs. stan „po”
 6. Ludzie w LEAN – jak motywować
  1. Umysł i mózg człowieka
  2. Motywowanie  – piramida
  3. Wywieranie wpływu
  4. Zmiana nawyków
  5. Negocjacje, poziomy komunikacji
  6. Zespół w LEAN i Przywództwo
 7. Podsumowanie szkolenia: sesja GOLD Coaching uczestników vs. oczekiwania – sesja informacji zwrotnej

 

godz. 13:00 – zakończenie szkolenia

Pokaż więcej

What Will You Learn?

 • będziesz potrafić zapewnić wyższy poziom wsparcia członkom zespołu lean, dzięki czemu Twój zespół będzie pracował mądrzej, nie ciężej;
 • zdobędziesz odpowiedź na nieoczywiste pytania, które są kluczem do dalszego rozwoju,
 • otrzymasz wsparcie w budowaniu świadomości i tworzeniu dobrych procesów oraz wzrastania człowieka razem z organizacją

Zawartość kursu

test po szkoleniu
Zachęcamy do wypełnienia krótkiego testu, który pozwoli na potwierdzenie nowo nabytych kompetencji z zakresu lean manufacturing.

 • test do wypełnienia po szkoleniu

materiały szkoleniowe
Zachęcamy do pobrania i zapisania sobie materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia

Student Ratings & Reviews

Jeszcze brak ocen
Jeszcze brak ocen