Podstawy zarządzania strategicznego

Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Link do strony
Udostępnij w mediach społecznościowych

O kursie

Program szkolenia
10 i 17 maja 2022, online

 

godz.: 9.00 – rozpoczęcie szkolenia (10 maja 2022)

Podstawowe pojęcia i poglądy na strategię przedsiębiorstwa

 • czym jest strategia oraz proces zarządzania strategicznego, a zwłaszcza: długofalowy charakter, wyznaczanie kierunku działania, wyznaczanie obszarów działania, analiza strategiczna, wyznaczanie celów, odniesienie do sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, określenie mierników efektywności, różne poziomy strategii
 • jak realizować proces zarządzania strategicznego w firmie w trzyelementowej koncepcji zarządzania strategicznego.

Podstawy analizy strategicznej otoczenia i samej organizacji – pojęcia i metody

 • Wybrane techniki analizy strategicznej – metody portfelowe, TOWS/SWOT, benchmarking, profilowanie/modelowanie konkurencyjne
 • Praktyczne przedstawienie wybranych metod analizy strategicznej: analiza PEST, analiza łańcucha wartości, analiza 5 sił Portera, analiza kluczowych czynników sukcesu, metody portfelowe: (na przykładzie macierzy BCG), prosta analiza SWOT

godz.: 13.00 – zakończenie szkolenia (10 maja 2022)

godz.: 9.00 – rozpoczęcie szkolenia (17 maja 2022)

Strategiczne wybory firmy

 • wizja i misja
 • domena
 • wzorce i model działania, architektura.

Wdrażanie strategii i monitoring

 • praktyczne aspekty formułowania strategii i jej wdrażania,
 • Zrównoważona Kartą Wyników (BSC)

godz.: 13.00 – zakończenie szkolenia (17 maja 2022)

Pokaż więcej

What Will You Learn?

 • zrozumiesz podstawy zarządzania strategicznego (zarządzanie przez cele strategiczne, ciągłe doskonalenie procesów biznesowych, odpowiedzialność za cele)
 • poznasz nowoczesne metody budowania strategii rozwoju,
 • przyswoisz podstawy myślenia przez pryzmat strategii firmy na własne cele
 • nauczysz się wykonać samodzielnie proste analizy strategiczne i rozumieć ich wyniki
 • nauczysz się formułować wizję, misję oraz przełożyć je na konkretne cele strategiczne na poziomie firmowym i osobistym
 • nauczysz się identyfikować i dokonać oceny opcji strategicznych
 • będziesz umieć identyfikować i dokonać wyboru strategii realizującej opcje strategiczne
 • poznasz różne typy strategii
 • poznasz Zrównoważoną Kartę Wyników i zrozumiesz jej znaczenie w monitorowaniu strategii

Zawartość kursu

materiały ze szkolenia
Zachęcamy do pobrania i zachowania materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia

 • materiały ze szkolenia

Student Ratings & Reviews

Jeszcze brak ocen
Jeszcze brak ocen