0.00 (0 Oceny)

Podstawy prawa dla menedżerów

Informacje o kursie:
Zakres kursu
Recenzje

O kursie

Program szkolenia 30-31 marca 2022, online

Dzień 1 - rozpoczęcie: godz. 8:00

UMOWY – OBRÓT PRAWNY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI Podstawy prawne, reprezentacja w umowach
 • umowy między spółkami
 • jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy?
 • prawidłowa reprezentacja stron w umowie
 • pełnomocnictwa i prokura w praktyce
Z kim zawieramy umowy w obrocie gospodarczym
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki cywilne i spółki jawne
 • spółki komandytowe oraz spółki z o.o. komandytowe
 • spółki z o.o. i spółki akcyjne
 • nowa forma prawna - Prosta Spółka Akcyjna
Forma umowy i zamówienia
 • forma pisemna
 • forma elektroniczna
 • forma dokumentowa

Program szkolenia 30-31 marca 2022, online

Dzień 1 - rozpoczęcie: godz. 8:00

UMOWY – OBRÓT PRAWNY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI Podstawy prawne, reprezentacja w umowach
 • umowy między spółkami
 • jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy?
 • prawidłowa reprezentacja stron w umowie
 • pełnomocnictwa i prokura w praktyce
Z kim zawieramy umowy w obrocie gospodarczym
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki cywilne i spółki jawne
 • spółki komandytowe oraz spółki z o.o. komandytowe
 • spółki z o.o. i spółki akcyjne
 • nowa forma prawna - Prosta Spółka Akcyjna
Forma umowy i zamówienia
 • forma pisemna
 • forma elektroniczna
 • forma dokumentowa
 • forma aneksów i forma wypowiedzenia umowy
 • podpis elektroniczny i podpis osobisty
Rodzaje umów w praktyce SKSM i najważniejsze zapisy
 • umowa sprzedaży i umowa dostawy
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa najmu, umowa dzierżawy i umowa użyczenia
 • umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług
 • umowa o dzieło – nowe obowiązki od 2021 r.
 • przykłady umów nienazwanych
Zabezpieczenie umów
 • kary umowne
 • zaliczka i zadatek
 • odsetki maksymalne
 • cesja – kiedy jest dopuszczalna?
Zakończenie współpracy z podmiotem zewnętrznym
 • ugoda jako wzajemne ustępstwo stron
 • wypowiedzenie – jak liczymy termin?
 • odstąpienie umowne i ustawowe
 • odstępne – zapłata środków pieniężnych
 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 • okres archiwizacji umów
 • przedawnienie roszczeń i dochodzenie roszczeń
 • postępowanie gospodarcze przed sądem

Zakończenie: godz. 14:00

 

Dzień 2 - rozpoczęcie: godz. 8:00

PODSTAWY PRAWA PRACY DLA MENADŻERÓW
 • rekrutacja pracownika
 • rodzaje umów o pracę, kontrakty menadżerskie
 • umowa o zakazie konkurencji
 • praca zdalna – nowe regulacje
 • czas pracy, wynagrodzenia i urlopy
 • wypowiedzenie zmieniające, zwolnienie oraz renegocjacje warunków zatrudnienia
 • premie, nagrody, dodatki
 • kary – naganna, upomnienie, pieniężna
 • odpowiedzialność pracodawcy i pracownika
Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji
 • Zjawisko mobbingu w organizacji
 • Rodzaje mobbingu
 • Metody mobbingowe i manipulacja w mobbingu, skutki mobbingu
 • Mobbing a dyskryminacja (nierówne traktowanie)
 • Odpowiedzialność z tytułu stosowania mobbingu
RODO – podsumowanie najważniejszych praktyk
 • podstawy przetwarzania danych osobowych
 • prawa osób, których dane dotyczą
 • obowiązkowa dokumentacja RODO
 • nakładane kary — jakie wnioski można z nich wyciągnąć?

Rozpoczęcie: godz. 14:00

What Will You Learn?

 • poznasz kluczowe aspekty prawne działania firmy na zewnątrz i wobec pracowników
 • nauczysz się czytać dokumenty prawne (umowy) oraz analizować ryzyka
 • nauczysz się działań nie narażając firmy na odpowiedzialność prawną

Zakres kursu

test po szkoleniu
zachęcamy do wypełnienia testu pozwalającego na ocenę poziomu wiedzy po szkoleniu

 • test wiedzy prawnej dla menedżerów Kruszywa SKSM

pretest
Prosimy o wypełnienie testu przed szkoleniem. Pozwoli nam to lepiej dopasować tematykę do Państwa potrzeb.

 • pretest

materiały szkoleniowe
Zachęcamy do pobrania i zapisania sobie materiałów ze szkolenia

 • materiały ze szkolenia

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Bezpłatnie
Free access this course

Ważność zapisu na kurs: Dożywotnia

Audience

 • Dyrektor Handlowa
 • Kierownik Bielinka i Ognicy
 • Kierownik Golic
 • Kierownik Storkowa
 • Kierownik Dębówka i Zwierzyna
 • Kierownik Gorzupi
 • Kierownik Bierkowic
 • Kierownik Betoniarni Piotrków
 • Kierownik Betoniarni Kleszczów
 • Kierownik Wierszyna
 • Specjalista ds. marketingu i sprzedaży
 • Główny Informatyk
 • 1 osoba z Geoprojektu