Podstawy prawa dla menedżerów

Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Link do strony
Udostępnij w mediach społecznościowych

O kursie

Program szkolenia
30-31 marca 2022, online

Dzień 1 – rozpoczęcie: godz. 8:00

UMOWY – OBRÓT PRAWNY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

Podstawy prawne, reprezentacja w umowach

 • umowy między spółkami
 • jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy?
 • prawidłowa reprezentacja stron w umowie
 • pełnomocnictwa i prokura w praktyce

Z kim zawieramy umowy w obrocie gospodarczym

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki cywilne i spółki jawne
 • spółki komandytowe oraz spółki z o.o. komandytowe
 • spółki z o.o. i spółki akcyjne
 • nowa forma prawna – Prosta Spółka Akcyjna

Forma umowy i zamówienia

 • forma pisemna
 • forma elektroniczna
 • forma dokumentowa
 • forma aneksów i forma wypowiedzenia umowy
 • podpis elektroniczny i podpis osobisty

Rodzaje umów w praktyce SKSM i najważniejsze zapisy

 • umowa sprzedaży i umowa dostawy
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa najmu, umowa dzierżawy i umowa użyczenia
 • umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług
 • umowa o dzieło – nowe obowiązki od 2021 r.
 • przykłady umów nienazwanych

Zabezpieczenie umów

 • kary umowne
 • zaliczka i zadatek
 • odsetki maksymalne
 • cesja – kiedy jest dopuszczalna?

Zakończenie współpracy z podmiotem zewnętrznym

 • ugoda jako wzajemne ustępstwo stron
 • wypowiedzenie – jak liczymy termin?
 • odstąpienie umowne i ustawowe
 • odstępne – zapłata środków pieniężnych
 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 • okres archiwizacji umów
 • przedawnienie roszczeń i dochodzenie roszczeń
 • postępowanie gospodarcze przed sądem

Zakończenie: godz. 14:00

 

Dzień 2 – rozpoczęcie: godz. 8:00

PODSTAWY PRAWA PRACY DLA MENADŻERÓW

 • rekrutacja pracownika
 • rodzaje umów o pracę, kontrakty menadżerskie
 • umowa o zakazie konkurencji
 • praca zdalna – nowe regulacje
 • czas pracy, wynagrodzenia i urlopy
 • wypowiedzenie zmieniające, zwolnienie oraz renegocjacje warunków zatrudnienia
 • premie, nagrody, dodatki
 • kary – naganna, upomnienie, pieniężna
 • odpowiedzialność pracodawcy i pracownika

Przeciwdziałanie mobbingowi w organizacji

 • Zjawisko mobbingu w organizacji
 • Rodzaje mobbingu
 • Metody mobbingowe i manipulacja w mobbingu, skutki mobbingu
 • Mobbing a dyskryminacja (nierówne traktowanie)
 • Odpowiedzialność z tytułu stosowania mobbingu

RODO – podsumowanie najważniejszych praktyk

 • podstawy przetwarzania danych osobowych
 • prawa osób, których dane dotyczą
 • obowiązkowa dokumentacja RODO
 • nakładane kary — jakie wnioski można z nich wyciągnąć?

Rozpoczęcie: godz. 14:00

Pokaż więcej

What Will You Learn?

 • poznasz kluczowe aspekty prawne działania firmy na zewnątrz i wobec pracowników
 • nauczysz się czytać dokumenty prawne (umowy) oraz analizować ryzyka
 • nauczysz się działań nie narażając firmy na odpowiedzialność prawną

Zawartość kursu

test po szkoleniu
zachęcamy do wypełnienia testu pozwalającego na ocenę poziomu wiedzy po szkoleniu

 • test wiedzy prawnej dla menedżerów Kruszywa SKSM

pretest
Prosimy o wypełnienie testu przed szkoleniem. Pozwoli nam to lepiej dopasować tematykę do Państwa potrzeb.

materiały szkoleniowe
Zachęcamy do pobrania i zapisania sobie materiałów ze szkolenia

Student Ratings & Reviews

Jeszcze brak ocen
Jeszcze brak ocen