4.67
(3 Opinie)

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Link do strony
Udostępnij w mediach społecznościowych

O kursie

Kwalifikacje Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej obejmują między innymi rozległe wiadomości z obszaru prawa, a także liczne umiejętności „miękkie”, które trzeba po prostu przećwiczyć.

Zobacz szczegółowy opis kwalifikacji w obszarze biura zarządu i rady nadzorczej.

Dodatkowo, absolwenci szkolenia będą mieć możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu po szkoleniu w wybranym przez siebie terminie, dzięki czemu potwierdzą swoje kwalifikacje niezależnym certyfikatem.

Uczestnicy poznają nie tylko interpretacje przepisów i najnowsze orzecznictwo, ale prześledzą metody postępowania i stosowania skutecznych rozwiązań w zakresie organizacji i wsparcia organów spółki. Szczegółowa analiza dokumentacji pojawiającej się w obsłudze zarządu oraz rady nadzorczej ma stanowić wsparcie dla tworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego wsparcia dla organów spółki.

PROGRAM KURSU

moduły e-learningowe do realizacji w każdym czasie

 • Zestaw przepisów regulujących pracę spółki
 • Dokumentacja kontraktowa w spółce
 • Orientacja w strukturze organizacyjnej i prawnej firmy oraz znajomość uprawnień organów spółki
 • Asystent w biurze zarządu i rady nadzorczej w kontakcie ze wspólnikami/akcjonariuszami
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Formy czynności prawnych i archiwizacja dokumentacji korporacyjnej
 • Pełnomocnictwo i prokura w biurze zarządu i rady nadzorczej
 • Bezpieczeństwo fizyczne danych
 • Bezpieczeństwo haseł
 • Szyfrowanie plików
 • Podpisy elektroniczne

moduły warsztatowe z ekspertami 

 • Profesjonalna komunikacja w środowisku biznesowym
 • Standardy obsługi, przygotowywanie spotkań, budowanie kompetencji doradczych, wsparcie władz spółki
 • Kwalifikacje prawne w pracy biura zarządu

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej – FAQ

Poufność informacji i zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i ochrony wartościowych danych. Istnieje kilka sposobów dbania o tę poufność. Po pierwsze, należy zastosować rygorystyczne zasady kontroli dostępu do informacji, przydzielając uprawnienia tylko odpowiednim osobom. Ważne jest także szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym o skutkach naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Również technologie takie jak szyfrowanie danych i bezpieczne protokoły komunikacyjne są niezwykle istotne. Dodatkowo, warto inwestować w systemy monitoringu, aby wykrywać i reagować na potencjalne zagrożenia. Ważne jest również stosowanie umów poufności z dostawcami i partnerami biznesowymi, aby zabezpieczyć wrażliwe dane przed nieautoryzowanym ujawnieniem. Wszystkie te działania pomagają w utrzymaniu tajemnicy przedsiębiorstwa i ochronie cennych informacji.

Etykieta w obsłudze spotkań biznesowych to zbiór zasad i norm zachowania, które mają na celu utrzymanie profesjonalizmu i odpowiedniego stylu w trakcie tych spotkań. Istnieje kilka kluczowych zasad, które należy przestrzegać. Po pierwsze, przygotowanie jest kluczowe – należy zapoznać się z agendą spotkania i przygotować odpowiednie dokumenty. W trakcie spotkania ważne jest okazywanie szacunku i uwagi mówcom poprzez utrzymywanie kontaktu wzrokowego i aktywne słuchanie. Należy unikać przerywania wypowiedzi innych osób i czekać na swoją kolej. Ważne jest również dbanie o jasność i precyzję w wypowiedziach oraz skupianie się na merytorycznej treści. Podczas spotkań należy zachować dyskrecję i nie ujawniać poufnych informacji. Po zakończeniu spotkania należy podziękować wszystkim uczestnikom i zakończyć je w sposób uporządkowany. Przestrzeganie tych zasad etykiety w obsłudze spotkań biznesowych pomaga w utrzymaniu profesjonalizmu i efektywności spotkań.
Pokaż więcej

What Will You Learn?

 • Stosowanie i interpretacja regulacji prawnych dla spółek
 • Zasady funkcjonowania organów korporacyjnych
 • Przygotowywanie i koordynacja przebiegu posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia / zgromadzenia wspólników
 • Analizowanie zapisów umownych i koordynacja procesu kontraktowania
 • Postępowanie z dokumentacją dotyczącą zarządu i rady nadzorczej
 • Efektywne zarządzanie sobą w czasie i ustalania priorytetów
 • Planowanie działań i ustalania celów
 • Efektywne przygotowanie, prowadzenie i zamykanie spotkań
 • Postępowanie z plikami szyfrowanymi, podpisami i pieczęciami elektronicznymi
 • Użytkowanie platform informatycznych niezbędnych w pracy Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej

Zawartość kursu

1. Zestaw przepisów regulujących pracę spółki
Zestaw przepisów prawnych regulujący funkcjonowanie spółki. Cechy charakterystyczne poszczególnych typów spółek, w tym PSA (struktura, organy, obowiązki biura zarządu).

 • Jak stosować najnowsze regulacje i kluczowe przepisy do obsługi organów spółki?
  15:44
 • Jakie przepisy regulują pracę organów spółki?

2. Dokumentacja kontraktowa w spółce

3. Struktura organizacyjna i prawna firmy oraz uprawnienia organów spółki
Jaka wiedza o funkcjonowaniu spółki usprawni realizację asystenckich zadań?

4. Zarząd

5. Rada nadzorcza
Zasady działania, uprawnienia i odpowiedzialność rady nadzorczej spółki kapitałowej

6. Asystent w biurze obsługi organów w kontakcie ze wspólnikami/akcjonariuszami
Wspólnicy spółki z o.o., akcjonariusze mniejszościowi vs większościowy w spółce akcyjnej Jakie uprawnienia mają wspólnicy/akcjonariusze? Czego mogą żądać ze strony biura obsługi organów? Prawo indywidualnej kontroli spraw spółki przez wspólników/udziałowców, udział pośredników, a udostępnianie dokumentacji Rejestr akcjonariuszy spółek – nowe obowiązku spółek Obowiązek wyboru firmy prowadzącej rejestr, podpisanie umowy, koszty Kto zgłasza wniosek do rejestru? W jakich sprawach spółki decyduje Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników?

7. Tajemnica przedsiębiorstwa
Poufność informacji i zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i ochrony wartościowych danych. Istnieje kilka sposobów dbania o tę poufność. Po pierwsze, należy zastosować rygorystyczne zasady kontroli dostępu do informacji, przydzielając uprawnienia tylko odpowiednim osobom. Ważne jest także szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym o skutkach naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Również technologie takie jak szyfrowanie danych i bezpieczne protokoły komunikacyjne są niezwykle istotne. Dodatkowo, warto inwestować w systemy monitoringu, aby wykrywać i reagować na potencjalne zagrożenia. Ważne jest również stosowanie umów poufności z dostawcami i partnerami biznesowymi, aby zabezpieczyć wrażliwe dane przed nieautoryzowanym ujawnieniem. Wszystkie te działania pomagają w utrzymaniu tajemnicy przedsiębiorstwa i ochronie cennych informacji.

8. Formy czynności prawnych i archiwizacja dokumentacji korporacyjnej

9. Pełnomocnictwo i prokura
Zasady udzielania, wykonywania i odwoływania lub wygaśnięcia pełnomocnictwa lub prokury w spółce

10. Bezpieczeństwo fizyczne danych
W module nauczysz się jak dbać o bezpieczeństwo danych.

11. Bezpieczeństwo haseł
W module nauczysz się zabezpieczać pliki i foldery bezpiecznymi hasłami w taki sposób, aby realnie zapewnić bezpieczeństwo danych.

12. Szyfrowanie plików

13. Podpisy elektroniczne

14. Profesjonalna komunikacja w środowisku biznesowym, 14.11. godz 9.00-13.00
Etykieta w obsłudze spotkań biznesowych to zbiór zasad i norm zachowania, które mają na celu utrzymanie profesjonalizmu i odpowiedniego stylu w trakcie tych spotkań. Istnieje kilka kluczowych zasad, które należy przestrzegać. Po pierwsze, przygotowanie jest kluczowe - należy zapoznać się z agendą spotkania i przygotować odpowiednie dokumenty. W trakcie spotkania ważne jest okazywanie szacunku i uwagi mówcom poprzez utrzymywanie kontaktu wzrokowego i aktywne słuchanie. Należy unikać przerywania wypowiedzi innych osób i czekać na swoją kolej. Ważne jest również dbanie o jasność i precyzję w wypowiedziach oraz skupianie się na merytorycznej treści. Podczas spotkań należy zachować dyskrecję i nie ujawniać poufnych informacji. Po zakończeniu spotkania należy podziękować wszystkim uczestnikom i zakończyć je w sposób uporządkowany. Przestrzeganie tych zasad etykiety w obsłudze spotkań biznesowych pomaga w utrzymaniu profesjonalizmu i efektywności spotkań.

15. Kwalifikacje prawne Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 20.11 godz. 09.00 – 15.00
Warsztat na żywo prowadzony przez mec. Romanę Pietruk

16. Standardy obsługi, przygotowywanie spotkań, budowanie kompetencji doradczych: 26.11 godz. 9-15
Warsztat na żywo prowadzony przez Małgorzatę Głębocką Szurko poświęcony m.in.: - zasadom budowy komunikacji indywidualnej i zespołowej - zasadom organizacji czasu / zarządzania czasem - zasadom zachowania asertywnego

Egzamin certyfikujący Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Egzamin potwierdzający uzyskanie zweryfikowanych kwalifikacji Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Student Ratings & Reviews

4.7
Łącznie 3 Opinie
5
2 Ratings
4
1 Ratings
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
MC
1 miesiąc temu
Bardzo ciekawy i bogaty w wartościową treść.
AP
11 miesięcy temu
The course was useful, especially for an Assistant who just has started this job. The topics were fine, but I would expand the topic of electronic signatures (the instructor merely showed verification, while there were other options that were not displayed).
MB
1 rok temu
super