Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Kwalifikacje Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej obejmują między innymi rozległe wiadomości z obszaru prawa, a także liczne umiejętności „miękkie”, które trzeba po prostu przećwiczyć.

Zobacz szczegółowy opis kwalifikacji w obszarze biura zarządu i rady nadzorczej.

Dodatkowo, absolwenci szkolenia będą mieć możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu po szkoleniu w wybranym przez siebie terminie, dzięki czemu potwierdzą swoje kwalifikacje niezależnym certyfikatem.

Uczestnicy poznają nie tylko interpretacje przepisów i najnowsze orzecznictwo, ale prześledzą metody postępowania i stosowania skutecznych rozwiązań w zakresie organizacji i wsparcia organów spółki. Szczegółowa analiza dokumentacji pojawiającej się w obsłudze zarządu oraz rady nadzorczej ma stanowić wsparcie dla tworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego wsparcia dla organów spółki.

PROGRAM KURSU

moduły e-learningowe do realizacji w każdym czasie

 • Zestaw przepisów regulujących pracę spółki
 • Dokumentacja kontraktowa w spółce
 • Orientacja w strukturze organizacyjnej i prawnej firmy oraz znajomość uprawnień organów spółki
 • Asystent w biurze zarządu i rady nadzorczej w kontakcie ze wspólnikami/akcjonariuszami
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Formy czynności prawnych i archiwizacja dokumentacji korporacyjnej
 • Pełnomocnictwo i prokura w biurze zarządu i rady nadzorczej
 • Bezpieczeństwo fizyczne danych
 • Bezpieczeństwo haseł
 • Szyfrowanie plików
 • Podpisy elektroniczne

moduły warsztatowe z ekspertami 

 • Profesjonalna komunikacja w środowisku biznesowym
 • Standardy obsługi, przygotowywanie spotkań, budowanie kompetencji doradczych, wsparcie władz spółki
 • Kwalifikacje prawne w pracy biura zarządu

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej – FAQ

Poufność informacji i zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i ochrony wartościowych danych. Istnieje kilka sposobów dbania o tę poufność. Po pierwsze, należy zastosować rygorystyczne zasady kontroli dostępu do informacji, przydzielając uprawnienia tylko odpowiednim osobom. Ważne jest także szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym o skutkach naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Również technologie takie jak szyfrowanie danych i bezpieczne protokoły komunikacyjne są niezwykle istotne. Dodatkowo, warto inwestować w systemy monitoringu, aby wykrywać i reagować na potencjalne zagrożenia. Ważne jest również stosowanie umów poufności z dostawcami i partnerami biznesowymi, aby zabezpieczyć wrażliwe dane przed nieautoryzowanym ujawnieniem. Wszystkie te działania pomagają w utrzymaniu tajemnicy przedsiębiorstwa i ochronie cennych informacji.

Etykieta w obsłudze spotkań biznesowych to zbiór zasad i norm zachowania, które mają na celu utrzymanie profesjonalizmu i odpowiedniego stylu w trakcie tych spotkań. Istnieje kilka kluczowych zasad, które należy przestrzegać. Po pierwsze, przygotowanie jest kluczowe – należy zapoznać się z agendą spotkania i przygotować odpowiednie dokumenty. W trakcie spotkania ważne jest okazywanie szacunku i uwagi mówcom poprzez utrzymywanie kontaktu wzrokowego i aktywne słuchanie. Należy unikać przerywania wypowiedzi innych osób i czekać na swoją kolej. Ważne jest również dbanie o jasność i precyzję w wypowiedziach oraz skupianie się na merytorycznej treści. Podczas spotkań należy zachować dyskrecję i nie ujawniać poufnych informacji. Po zakończeniu spotkania należy podziękować wszystkim uczestnikom i zakończyć je w sposób uporządkowany. Przestrzeganie tych zasad etykiety w obsłudze spotkań biznesowych pomaga w utrzymaniu profesjonalizmu i efektywności spotkań.

Certyfikat menedżera ds. umów i kontraktów B2B

Istotna część pracy z umowami jest domeną pracowników firmy, którzy:

 • – negocjują warunki umów z partnerami handlowymi,
 • – uzgadniają zakres wzajemnych zobowiązań,
 • – pilnują wykonania kontraktu,
 • – realizują roszczenia własne i partnera
 • – zmieniają umowy zgodnie ze zmianami warunków kontraktu,
 • – zakańczają współpracę z partnerem (awaryjnie lub planowo, przyjaźnie lub konfliktowo).

Te zadania spoczywają w rękach osób odpowiedzialnych za zarządzanie umowami. Mogą być to project managerowie, contract managerowie, account managerowie, a w mniejszych organizacjach także członkowie zarządów lub nawet właściciele firm. Wszystkie te osoby wykonują jednak w takim przypadku zadania menadżera ds. umów.

 

Ze względu na potencjalne skutki przyjęcia określonych rozwiązań umownych lub po prostu błędów konieczny jest bardzo wysoki poziom kompetencji w tym obszarze. Dlatego wraz z prawnikami wyspecjalizowanymi w obsłudze przedsiębiorstw stworzyliśmy program Certyfikowany menadżer ds. umów i kontraktów B2B.

Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu

Znajomość regulacji prawnych i sprawdzonych praktyk rynkowych połączona z umiejętnością zarządzania obiegiem dokumentów stanowi gwarancję sprawnego zarządzania biurem zarządu i rady nadzorczej oraz zabezpieczania interesów spółki.

Kwalifikacje w zakresie tworzenia i aktualizowania kluczowej dokumentacji spółki oraz dobrych praktyk implementowania wysokich standardów w zakresie dokumentacyjnej obsługi organów jest niezbędne do efektywnego pełnienia obowiązków związanych z obsługą prawną organów korporacyjnych.

Zapraszamy do obiektywnego potwierdzenia tych kwalifikacji cenionym na rynku certyfikatem.

Zagadnienia objęte egzaminem:

 • Regulaminy organizacyjne i regulamin zarządu oraz rady nadzorczej
 • Regulamin i statut walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników
 • Sprawy wymagające uchwał, tryby podejmowania, uchybienia, ważność
 •  Tworzenie uchwał od a do z
 • Dobre praktyki protokołowania, tworzenia i obiegu protokołów
 • Kluczowe aspekty statutu, umowy spółki
 • Obsługa dokumentacji rejestrowej
 • „Obieg” wewnętrzny dokumentacji korporacyjnej
 • Dokumentacja związana z pełnomocnictwami
 • Dokumentacja kontraktowa
 • Archiwizowanie dokumentów spółki

Egzamin Certyfikujący Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikat Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej to potwierdzenie kwalifikacji obejmujących najistotniejszą wiedzę prawno-organizacyjną w obsłudze organów spółki oraz kompetencje organizacyjne i zarządcze niezbędne na tym stanowisku.

Absolwenci, którzy zdadzą egzamin (uzyskają powyżej 80% punktów) uzyskają ceniony na rynku certyfikat.