Beneficjent rzeczywisty

Zapraszamy do potwierdzenia swoich kwalifikacji w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Egzamin weryfikuje wiedzę związaną ze funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR) oraz zagadnieniami w kontekście przyszłej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującej wymogi V Dyrektywy AML.

Egzamin Certyfikowany Compliance Officer poziom 2

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER poziom 2

 

Kwalifikacja ta obejmuje następujące zagadnienia:

 • Historia compliance w usługach inwestycyjnych i finansowych oraz rola compliance
 • Kryzysy i skandale
 • Struktura i status aktów prawa unii europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem RTS, ITS i wytycznych
 • Prawo i regulacje
 • Regulatorzy i inne podmioty nadzoru
 • Wprowadzenie do MIFID
 • Obszary I&MC
 • MIFID II – wprowadzenie i rola compliance
 • MAD II/MAR

Egzamin Certyfikowany Compliance Officer poziom 1

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER poziom 1

Kwalifikacja ta obejmuje następujące zagadnienia:

 • ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM
  • Założenia dotyczące Funkcji Compliance
  • Kto jest odpowiedzialny za Compliance?
 • FUNKCJA COMPLIANCE
  • Miejsce i misja Compliance w organizacji
 • ZADANIA COMPLIANCE
  • Zakres regularnych zadań Compliance
 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
  • Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu Compliance
  • Mapowanie świata Compliance
 • KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
  • Nadzór nad podmiotami sektora finansowego
 • PRAWO I REGULACJE POLSKIE
  • Regulacje w Compliance
 • REGULACJE UNIJNE
  • Wspólny rynek oraz Europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym
  • System prawny Unii Europejskiej
 • REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
  • Sfery regulacji w instytucji finansowej