Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Kwalifikacje Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej obejmują między innymi rozległe wiadomości z obszaru prawa, a także liczne umiejętności „miękkie”, które trzeba po prostu przećwiczyć.

Zobacz szczegółowy opis kwalifikacji w obszarze biura zarządu i rady nadzorczej.

Dodatkowo, absolwenci szkolenia będą mieć możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu po szkoleniu w wybranym przez siebie terminie, dzięki czemu potwierdzą swoje kwalifikacje niezależnym certyfikatem.

Uczestnicy poznają nie tylko interpretacje przepisów i najnowsze orzecznictwo, ale prześledzą metody postępowania i stosowania skutecznych rozwiązań w zakresie organizacji i wsparcia organów spółki. Szczegółowa analiza dokumentacji pojawiającej się w obsłudze zarządu oraz rady nadzorczej ma stanowić wsparcie dla tworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego wsparcia dla organów spółki.

PROGRAM KURSU

moduły e-learningowe do realizacji w każdym czasie

 • Zestaw przepisów regulujących pracę spółki
 • Dokumentacja kontraktowa w spółce
 • Orientacja w strukturze organizacyjnej i prawnej firmy oraz znajomość uprawnień organów spółki
 • Asystent w biurze zarządu i rady nadzorczej w kontakcie ze wspólnikami/akcjonariuszami
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Formy czynności prawnych i archiwizacja dokumentacji korporacyjnej
 • Pełnomocnictwo i prokura w biurze zarządu i rady nadzorczej
 • Bezpieczeństwo fizyczne danych
 • Bezpieczeństwo haseł
 • Szyfrowanie plików
 • Podpisy elektroniczne

moduły warsztatowe z ekspertami 

 • Profesjonalna komunikacja w środowisku biznesowym
 • Standardy obsługi, przygotowywanie spotkań, budowanie kompetencji doradczych, wsparcie władz spółki
 • Kwalifikacje prawne w pracy biura zarządu

Certyfikat Specjalisty ds. Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej

Zakres kwalifikacji specjalisty ds. obsługi zarządu obejmuje cały zestaw kwalifikacji wymagany na stanowisku asystenta ds. obsługi biura zarządu i rady nadzorczej, a ponadto pracownik na stanowisku specjalisty wie / zna (zakres prawny)

 • Zna zasady Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Prawa Pracy, w tym orzecznictwo i praktykę
 • Zna zasady udzielania i wycofania pełnomocnictwa i prokury, w tym orzecznictwo i praktykę zarządzania pełnomocnictwami
 • Zna zasady prawa umów
 • Zna zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Zna zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych
 • Zna zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego
 • Zna ustawy szczegółowe
 • Zna zasady AML i compliance na poziomie podstawowym
 • Zna zasady protokołowania i przygotowywania uchwał organów spółki
 • Zna zasady prowadzenia księgi udziałów i rejestru akcji
 • Zna zasady planowania i nadzorowania archiwizacji dokumentacji
 • Zna podstawowe zasady zarządzania mieniem państwowym (w przypadku podmiotów państwowych)

Certyfikat menedżera ds. umów i kontraktów B2B

Istotna część pracy z umowami jest domeną pracowników firmy, którzy:

 • – negocjują warunki umów z partnerami handlowymi,
 • – uzgadniają zakres wzajemnych zobowiązań,
 • – pilnują wykonania kontraktu,
 • – realizują roszczenia własne i partnera
 • – zmieniają umowy zgodnie ze zmianami warunków kontraktu,
 • – zakańczają współpracę z partnerem (awaryjnie lub planowo, przyjaźnie lub konfliktowo).

Te zadania spoczywają w rękach osób odpowiedzialnych za zarządzanie umowami. Mogą być to project managerowie, contract managerowie, account managerowie, a w mniejszych organizacjach także członkowie zarządów lub nawet właściciele firm. Wszystkie te osoby wykonują jednak w takim przypadku zadania menadżera ds. umów.

 

Ze względu na potencjalne skutki przyjęcia określonych rozwiązań umownych lub po prostu błędów konieczny jest bardzo wysoki poziom kompetencji w tym obszarze. Dlatego wraz z prawnikami wyspecjalizowanymi w obsłudze przedsiębiorstw stworzyliśmy program Certyfikowany menadżer ds. umów i kontraktów B2B.

Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu

Znajomość regulacji prawnych i sprawdzonych praktyk rynkowych połączona z umiejętnością zarządzania obiegiem dokumentów stanowi gwarancję sprawnego zarządzania biurem zarządu i rady nadzorczej oraz zabezpieczania interesów spółki.

Kwalifikacje w zakresie tworzenia i aktualizowania kluczowej dokumentacji spółki oraz dobrych praktyk implementowania wysokich standardów w zakresie dokumentacyjnej obsługi organów jest niezbędne do efektywnego pełnienia obowiązków związanych z obsługą prawną organów korporacyjnych.

Zapraszamy do obiektywnego potwierdzenia tych kwalifikacji cenionym na rynku certyfikatem.

Zagadnienia objęte egzaminem:

 • Regulaminy organizacyjne i regulamin zarządu oraz rady nadzorczej
 • Regulamin i statut walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników
 • Sprawy wymagające uchwał, tryby podejmowania, uchybienia, ważność
 •  Tworzenie uchwał od a do z
 • Dobre praktyki protokołowania, tworzenia i obiegu protokołów
 • Kluczowe aspekty statutu, umowy spółki
 • Obsługa dokumentacji rejestrowej
 • „Obieg” wewnętrzny dokumentacji korporacyjnej
 • Dokumentacja związana z pełnomocnictwami
 • Dokumentacja kontraktowa
 • Archiwizowanie dokumentów spółki