Compliance to przede wszystkim model zarządzania organizacją

Nowe podejście do zarządzania ryzykami związanymi z compliance

Zobacz wszystkie / Znaleziono 302
Compliance, AML

Compliance to przede wszystkim model zarządzania organizacją

dr Łukasz Cichy, ekspert GRC, 26/03/2021

Ze względu na drastycznie zmieniające się środowisko biznesowe niezbędne jest nowe podejście do zarządzania ryzykami związanymi z compliance, a także wszystkimi innymi rodzajami ryzyka; oparte na technologii podejście systemowe, który umożliwi kierownictwu firmy mierzenie, ustalanie priorytetów i obsługę zagrożeń w sposób efektywny i kompleksowy.

AML & Compliance

Kompleksowe zdefiniowanie i zakomunikowanie ryzyk w obszarze zgodności, na które narażona jest organizacja, należy w świecie VUCA zdefiniować jako priorytet nie tylko dla compliance oficera, ale dla całego kierownictwa firmy.

W wielu firmach compliance (zarządzanie ryzykiem) w całej firmie polega  na  monitorowaniu zmian jedynie w wybranych obszarach skoncentrowanym w rękach compliance oficera. Warto jednak przyjrzeć się podejściu obejmującemu wszystkie procesy całej organizacji, dającemu narzędzia do monitorowania i reagowania na zmiany na poziomie właścicieli poszczególnych procesów biznesowych, a nawet właścicieli poszczególnych procedur wewnętrznych.

Najlepsze praktyki w zakresie AML (Anti-Money Laundering) i compliance to zbiór procedur, działań i polityk, mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz przestrzeganie przepisów prawnych i regulacji dotyczących finansów i biznesu. Przykładowe praktyki to: przeprowadzanie gruntownej analizy ryzyka, weryfikacja tożsamości klientów, monitorowanie transakcji, tworzenie polityk i procedur wewnętrznych, szkolenie pracowników, współpraca z organami ścigania i raportowanie podejrzanych działań. Działania te mają na celu ochronę przed finansowymi nadużyciami, zwiększenie przejrzystości działalności i minimalizację ryzyka prawnego i reputacyjnego.

Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem zgodności

Skuteczne podejście do zarządzania zgodnością i ryzykiem łączy wszystkie działania we wszystkich jednostkach biznesowych.

Takie podejście zaczyna się od ustawienia i aktualizacji adekwatnego compliance universe, a następnie oceny ryzyka braku zgodności własnych procedur z jego poszczególnych elementami (ustawami, rozporządzeniami, wytycznymi) we wszystkich lub wybranych procesach w organizacji. Dynamiczne raportowanie i szereg widgetów pozwalają z kolei na natychmiastową wizualizację niezgodności i zarządzanie mitygacją ryzyka compliance w całej organizacji.

Wdrożenie systemu zaprojektowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych, prowadzi do istotnego zwiększenia skuteczności i obniżenia kosztów funkcjonowanie komórki ds. zarządzania zgodnością oraz całego procesu w organizacji.


SZKOLENIA POWIĄZANE

Compliance to przede wszystkim model zarządzania organizacją - FAQ

Najlepsze praktyki w zakresie AML (Anti-Money Laundering) i compliance to zbiór procedur, działań i polityk, mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz przestrzeganie przepisów prawnych i regulacji dotyczących finansów i biznesu. Przykładowe praktyki to: przeprowadzanie gruntownej analizy ryzyka, weryfikacja tożsamości klientów, monitorowanie transakcji, tworzenie polityk i procedur wewnętrznych, szkolenie pracowników, współpraca z organami ścigania i raportowanie podejrzanych działań. Działania te mają na celu ochronę przed finansowymi nadużyciami, zwiększenie przejrzystości działalności i minimalizację ryzyka prawnego i reputacyjnego.

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU