Compliance to przede wszystkim model zarządzania organizacją

Zobacz wszystkie / Znaleziono 154
Compliance, AML

Compliance to przede wszystkim model zarządzania organizacją

Monika Gorgoń, Giełda Papierów Wartościowych, 26/03/2021

Ze względu na drastycznie zmieniające się środowisko biznesowe niezbędne jest nowe podejście do zarządzania ryzykami związanymi z compliance, a także wszystkimi innymi rodzajami ryzyka; oparte na technologii podejście systemowe, który umożliwi kierownictwu firmy mierzenie, ustalanie priorytetów i obsługę zagrożeń w sposób efektywny i kompleksowy.

Podczas konferencji VII Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML, 20-21 kwietnia 2021, będziemy mieć okazję poznać narzędzie wspierające takie systemowe zarządzanie compliance przygotowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Kompleksowe zdefiniowanie i zakomunikowanie  ryzyk w obszarze zgodności, na które narażona jest organizacja, należy w świecie VUCA zdefiniować jako priorytet nie tylko dla compliance oficera, ale dla całego kierownictwa firmy. W wielu firmach zarządzanie ryzykiem w całej firmie polega  na  monitorowaniu zmian jedynie w wybranych obszarach skoncentrowanym w rękach compliance oficera. Warto jednak przyjrzeć się podejściu obejmującemu wszystkie procesy całej organizacji, dającemu narzędzia do monitorowania i reagowania na zmiany na poziomie właścicieli poszczególnych procesów biznesowych, a nawet właścicieli poszczególnych procedur wewnętrznych.

Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem zgodności

Skuteczne podejście do compliance i zarządzania ryzykiem łączy wszystkie działania dotyczące compliance we wszystkich jednostkach biznesowych.

Takie podejście zaczyna się od ustawienia i aktualizacji adekwatnego compliance universe, a następnie oceny ryzyka braku zgodności własnych procedur z jego poszczególnych elementami (ustawami, rozporządzeniami, wytycznymi) we wszystkich lub wybranych procesach w organizacji. Dynamiczne raportowanie i szereg widgetów pozwalają z kolei na natychmiastową wizualizację niezgodności i zarządzanie mitygacją ryzyka compliance w całej organizacji.

Wdrożenie systemu, którego działanie będzie prezentowane przez dr Łukasza Cichego, eksperta compliance i radcę prawnego zaangażowanego w przygotowanie tego systemu oraz Monikę Gorgoń, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzi do istotnego zwiększenia skuteczności i obniżenia kosztów funkcjonowanie komórki ds. compliance oraz całego procesu compliance w organizacji.


Monika Gorgoń, Giełda Papierów Wartościowych
Monika Gorgoń, Giełda Papierów Wartościowych

Radca prawny, Dyrektor Działu Compliance, AML i  Zarządzania Ryzykiem w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW),  Przewodnicząca Komitetu ds. Compliance przy GPW oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A.


INNE TEKSTY TEGO AUTORA:

Chcesz dowiedzieć się więcej?
SKONTAKTUJ SIĘ

PARTNERZY KONFERENCJI