Certyfikowany Specjalista Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowany Specjalista Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej

Współpracując ze specjalistami obsługującymi biura zarządu i departamenty korporacyjne przedsiębiorstw, przygotowaliśmy zestaw kwalifikacji dla kluczowych stanowisk w biurze zarządu i rady nadzorczej wraz z systemem ich weryfikacji.

Kompetencje przygotowane są przyrostowo: budując kwalifikacje specjalistów opieramy się na wiedzy i umiejętnościach wykorzystywanych już na poziomie Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Ponad 20 tematów praktycznych warsztatów

Kurs Specjalisty obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej obejmuje wiedzę prawną oraz umiejętności organizacyjne

W program kursu włączyliśmy ponad 20 tematów z obszaru prawa, kompetencji osobistych. Część teoretyczną każdy uczestnik przechodzi we własnym tempie na dedykowanej platformie, zaś zajęcia praktyczne prowadzone są przez ekspertów podczas 2 zjazdów w wybranych terminach.

Praca organów statutowych

Skuteczne zwołanie i przeprowadzenie posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym zdalnych i hybrydowych. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia / Zgromadzenia Wspólników.

Praktyka pracy z rejestrami publicznymi

Praktyka funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych, Krajowego Rejestru Karnego oraz Krajowego Rejestru Sądowego w pracy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Podstawy compliance i AML

Praktyczna praca z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych oraz podstawowe zasady procesów AML i compliance w spółkach.

Pełnomocnictwa

Orzecznictwo i praktyka zarządzania pełnomocnictwami w spółce kapitałowej.

Akcje i udziały

Prowadzenie i dokonywanie wpisów w księdze udziałów i rejestru akcji, praca ze dematerializowanymi akcjami w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zarządzanie dokumentacją kontraktową

Praktyka zarządzania umowami oraz Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Poprawne protokoły i uchwały

Zasady i praktyka protokołowania i przygotowywania uchwał organów spółki. Planowania i nadzorowania archiwizacji dokumentacji. Sporządzanie regulaminu spółki. 

Efektywne stosowanie prawa wewnętrznego

Skuteczne wdrażanie uchwał, umiejętne stosowanie i wykorzystywanie procedury zmiany statutu / umowy spółki.

Wyróżnij się certyfikatem

Egzamin Specjalisty Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej możesz zdać w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kursu. Egzamin składa się z 50 pytań zamkniętych, zaś do otrzymania Certyfikatu Specjalisty Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej niezbędne jest uzyskanie 70% punktów.

Certyfikat Specjalisty Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej

 • potwierdza kwalifikacje niezbędne do bezpiecznego wykonywania prac wspierających działania kluczowych organów korporacyjnych
 • umożliwia pracodawcom identyfikację osób posiadających kwalifikacje ważne z punktu widzenia prowadzonej działalności
 • ułatwia dobór wykwalifikowanych kadr oraz pomoc w ocenie rzeczywistych kompetencji kandydatów do pracy
 • ułatwia rozwój zawodowy, ogranicza nietrafne decyzje szkoleniowe (dzięki szczegółowym informacjom o kompetencjach, jakie wiążą się z uzyskaniem przez pracownika szczegółowo opisanych i potwierdzonych kwalifikacji Specjalisty)
 • ułatwia wybór odpowiednich szkoleń uzupełniających dla osób chcących się rozwiać w tym obszarze zawodowym
 • umożliwia porównywanie i ocenę, z osobistej perspektywy pracownika a także jego pracodawcy, możliwych do zdobycia certyfikatów i dyplomów, a tym samym lepszego zaplanowania rozwoju kariery zawodowej

 

SPECJALISTYCZNA WIEDZA

 • Praktyki stosowania Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Prawa Pracy, w tym znajomość orzecznictwa 
 • Zasady udzielania i wycofania pełnomocnictwa i prokury, w tym orzecznictwo i praktyka zarządzania pełnomocnictwami
 • Zasady prawa umów i ustawy szczegółowe, w tym  Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • Funkcjonowanie Krajowego Rejestru Zadłużonych, Krajowego Rejestru Skazanych, Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów niezbędnych w codziennej pracy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Podstawy AML i compliance, w tym zasady pracy z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych
 • Wymogi związane z protokołowaniem posiedzeń i przygotowywaniem uchwał organów spółki
 • Zasady prowadzenia księgi udziałów i rejestru akcji dokumentowych oraz po dematerializacji
 • Reguły skutecznego planowania i nadzorowania archiwizacji dokumentacji
 • Zasady zarządzania mieniem państwowym (w przypadku podmiotów państwowych)
 • Reguły wywierania wpływu

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

 • Sporządzanie dokumentacji formalnej spółki, w tym efektywnych regulaminów
 • Bezpieczne zarządzanie pełnomocnictwami
 • Efektywne kontakty formalnych z organami i instytucjami administracji i sądów
 • Skuteczne wdrażanie uchwał organów korporacyjnych, przygotowanie dyspozycji
 • Dokonywanie wpisów w księdze udziałów i rejestrze akcji
 • Przygotowywanie procedur zmiany statutu / umowy spółki
 • Skuteczne zwoływanie posiedzeń organów korporacyjnych oraz Walnego Zgromadzenia / Zgromadzenia Wspólników
 • Umiejętność organizacji spotkań firmowych (krajowych i międzynarodowych)

W naszej firmie wiarygodne kwalifikacje są kluczowe.

W rozbudowanej i wielopodmiotowej strukturze naszej grupy osoby dbające o prawidłowość i bezpieczeństwo prawne działania organów mają kluczowe znaczenie. Obiektywnie potwierdzone kwalifikacje moich współpracowników dają mi komfort pracy z najlepszymi.

Kluczowe informacje o kursie

Biorąc udział w kursie Specjalisty Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej zyskujesz wyjątkowe kwalifikacje, kontakt z innymi specjalistami, dostęp do aktualnej wiedzy i praktykę płynącą z doświadczenia ekspertów i innych uczestników szkolenia.

Opieka tutora

Podczas całego kursu towarzyszy Ci opiekun pomagający przejść przez kolejne moduły i w pełni skorzystać z zajęć w ramach Akademii Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Najbardziej aktualna wiedza

Prawo często się zmienia. W ramach swojego konta w Akademii Biura Zarządu i Rady Nadzorczej masz zawsze dostęp do najaktualniejszych materiałów

30% zniżki na szkolenia specjalizacyjne

Jeżeli dojedziesz do wniosku, że musisz pogłębić swoją wiedzę w wybranych obszarach, oferujemy Ci 30% indywidulanego rabatu na szkolenia specjalizacyjne

Monitorowanie postępów

​W trakcie kursu będziesz wykonywać proste testy i zadania potwierdzające wzrost Twoich kwalifikacji

Chcesz się rozwijać?

Absolwentom kursu Specjalisty Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej oferujemy 25% rabatu na doroczną Konferencję Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Coś trzeba wyjaśnić?

W trakcie kursu możesz skorzystać z 30 min. indywidulanych konsultacji on-line ze specjalistą

Eksperci prowadzący zajęcia

Romana Pietruk

mec. Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

mec. Anna Adamczyk

Ekspert prawa gospodarczego, cywilnego i prawa pracy. Zajmuje się doradztwem dla spółek prywatnych i tych dopuszczonych do obrotu na warszawskiej GPW.

Beata Wiśnicka

Beata Wiśnicka

Specjalizuje się w obszarach AML i kryptowalut. Prelegent na wielu konferencjach, gość w Compliance Time Podcast, odcinek 12 „Share the knowledge”. Członek projektu „Rozwój FinTech w Polsce ze wsparciem EBOR i Komisji Europejskiej”.

Ewa Brok

Ewa Brok

Certyfikowany trener i mówca z zakresu savoir-vivre i etykiety biznesowej.

Rozpocznij budowę swoich kwalifikacji