Mapowanie strumienia wartości w produkcji VSM

Jeśli stosujesz Lean Management, zapewne wiesz o tym, że w każdym procesie produkcyjnym można mapować strumień wartości. Dzięki temu możesz poznać każdy etap procesu i wyeliminować błędy, a także ulepszyć proces tak, aby był bardziej efektywny. Jak mapować strumień wartości?

Mapowaniu Strumienia Wartości – jakie dane są potrzebne?

Poprawne przeprowadzenie mapowania strumienia wartości gwarantuje otrzymanie najlepszych wyników. A tym samym realne dane, które można wykorzystać w ulepszaniu procesu produkcyjnego. Pierwszym etapem, który należy wykonać, aby otrzymać realne wyniki jest stworzenie mapy Obecnego Procesu produkcyjnego. Taka mapa zobrazuje nam aktualnie wyglądającą produkcję, a także elementy, które można w niej poprawić. Żeby zacząć tworzyć mapę Procesu Obecnego na samym początku należy skupić się na głównych produktach i produktach, które dają największy popyt.

To umożliwi skupienie się na wszystkich procesach, które całościowo obejmują strumień wartości. Druga kwestia to zbieranie danych, które będą niezbędne do późniejszego ulepszania procesu. Między innymi należy skupić się na takich danych procesowych jak:

 • C/T – czas cyklu – czas poświęcony na przerobienie jednej sztuki,
 • SetUp – czas przezbrojenia procesu na inny produkt/rodzinę produktów,
 • UpTime – dostępny czas procesu/maszyny,
 • Quality – jakość danego procesu.

Jak stworzyć mapę Tworzenie Mapy Stanu Obecnego

Posiadając wszystkie wyżej wymienione dane, należy skupić się na drodze produktu od linii produkcyjnej do końca procesu. Jest to tak zwany czas przejścia produktu. Przy tym skupiamy się na ilości surowców, ilości wyrobów gotowych, a także ilości zapasów międzyoperacyjnych. Druga bardzo ważna rzecz to ustalenie procesu przepływu informacji dla poszczególnych procesów z udziałem planowo. Dzięki temu otrzymujemy tak zwany Lead Time, który przedstawia nam przetwarzanie produktów w poszczególnych procesach, a także czas magazynowania produktów. Czy tworzenie mapy Stanu Obecnego jest konieczne? Tak to bardzo ważny krok, bez którego nie będziemy w stanie stworzyć nowej koncepcji, ani wdrożyć jej jako ulepszenie procesu produkcyjnego.

Mapowanie strumienia wartości – projekt Stanu Przyszłego i analiza mapy Stanu Obecnego

Żeby dobrze przygotować mapę strumienia wartości Stanu Przyszłego, należy prawidłowo przeprowadzić analizę mapy Stanu Obecnego. Czyli skupić się na takich elementach, jak wyodrębnienie produktów tzw. wąskich gardeł (najwyższy czas cyklu). Dzięki temu zobrazujemy produkty, które wymagają wdrożenia procesów ulepszenia w celu poprawy wydajności produkcji. Ponadto określamy możliwość zastosowania różnych metod w produkcji np. Just In Time, czy Pull. Nie należy również pomijać sposobów planowania produkcji i etapu przepływu informacji. Wszystkie te czynniki mają wpływ na efektywność produkcji.

Projekt Stanu Przyszłego

Mapowanie Stanu Przyszłego należy zacząć określenia czasu, który wskazuje nam, z jaką częstotliwością powinien wychodzić produkt, aby zaspokoić potrzebę klienta. Nazywa się to określeniem czasu taktu (TT). Żeby wprowadzić usprawnienia procesu produkcyjnego, dobrze jest skorzystać z dostępnych narzędzi Lean Management. Jak na przykład karta Kanban, która jest kluczowym czynnikiem dla produkcji szczupłej. Dzięki mapowaniu strumienia wartości jesteś w stanie poprawić nie tylko proces produkcyjny w firmie, zminimalizować koszty i straty czy zminimalizować zapasy, ale również zwiększyć rentowność firm i poprawić jej stan finansowy. Dzięki temu Twoja firma może zacząć dynamicznie się rozwijać i zwiększać swoją konkurencyjność nie tracąc na jakości produktów oferowanych klientom.

Komunikacja a Lean management

Skuteczna komunikacja jest jednym z kluczowych obszarów pomocnym w implementacji i stosowaniu koncepcji Lean management. Bez komunikacji, która będzie na wysokim poziomie w kulturze organizacji, nawet najdoskonalsze założenia i dobrze opracowany plan, czy kompetencje pracowników i liderów – nie wystarczą.

Lean management i wpływ komunikacji na firmę

W obecnych czasach zmiany są jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk, jakich doświadczają przedsiębiorcy i firmy. A umiejętna komunikacja, przekazywanie informacji, czy zarządzanie zespołem i zasobami firmy stają się priorytetem. Warto zwrócić uwagę, że tym bardziej, kiedy większość firm funkcjonuje zdalnie, należy zwrócić uwagę na sposób komunikacji i przekazywania informacji. Warto także mieć na uwadze, że wymienione tutaj elementy wpływają na całą strukturę firmy, a w konsekwencji na jej konkurencyjność na rynku i przetrwanie.

Tradycja odgórnych komunikatów to nie komunikacja Lean

Komunikacja w firmie, która stosuje tradycyjny model komunikacji, czyli tak zwaną komunikatów odgórnych zdecydowanie różni się od podejścia I założeń filozofii Lean Management. Czym zatem jest komunikacja tradycyjna?

Komunikacja tradycyjna jest tak zwaną komunikacją pionową. Proces tradycyjny opiera się na formalnych komunikatach, procedurach i narzędziach, które są narzucone odgórnie. Co więcej, w przedsiębiorstwach, które nadal stosują tradycję odgórnych komunikatów, można doszukać się jednej charakterystycznej cechy, która zdecydowanie odbiega od kultury komunikacyjnej opartej Lean Management. Jest to swego rodzaju problematyczne zjawisko, które może mieć negatywny wpływ nie tylko na komunikację w zespole, ale również na tak zwane “być albo nie być” przedsiębiorstwa. Tą charakterystyczną cechą jest ukrywanie problemów, czyli kolokwialnie rzecz biorąc, zamiatanie ich pod dywan i czekanie aż rozwiążą się same.

Wystarczy spojrzeć na słowa J.K. Liker i M. Hoseus: “W kulturze Toyoty komunikacja jest smarem, naoliwiającym cały silnik”.
Już po takim stwierdzeniu można zauważyć ogromną różnicę w podejściu Lean, a w tradycji odgórnych komunikatu. Trzeba mieć na uwadze, że w podejściu komunikacji Lean jest ona częścią wartości kapitału ludzkiego, a także pomocą w zrozumieniu systemu. W szkoleniach, rozwoju pracowników, przywództwa, angażowania i motywowania zespołu, a przede wszystkim jest skutecznym narzędziem w procesie rozwiązywania wszelkich problemów.

Komunikacja Lean to otwarty dialog

Z założenia w przedsiębiorstwie, które utożsamia się z koncepcją Lean Management, komunikacja powinna być komunikacją poziomą. Czyli odwrotnie do komunikacji tradycyjnej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że niektóre dyspozycje wydawane odgórnie nie podlegają zmianom i wtedy mówimy, że komunikacja oparta na koncepcji Lean Management jest komunikacją poziomą dominującą. Czyli dopuszczamy elementy komunikacji tradycyjnej, aczkolwiek w dużej mierze musi przeważać komunikacja Lean.

Czym jest komunikacja Lean? Jest to proces przekazywania informacji, rozmów i komunikatu, który jest oparty na wzajemnym szacunku, kulturze, zaufaniu zespołowym i szacunku do wszystkich uczestników spotkań i współpracowników w zespole. Jawny i otwarty dialog, eksploracja problemów wewnątrz organizacji, a nie ukrywanie ich, proaktywny przepływ informacji – to atrybuty komunikacji w szczupłym zarządzaniu.

Jeśli komunikacja oparta o Lean Management ma być efektywna, to trzeba również zadbać o rozwój umiejętności komunikacyjnych w zespole. Narzędzia komunikacyjne to tylko część składowej na efektywną komunikację. Drugą i ważniejszą rzeczą jest wspomniana umiejętność komunikacji osób w zespole i nastawienie na jej rozwój. Ty, jako lider Lean powinieneś szczególną uwagę zwrócić na proces komunikacji, a także właściwie go monitorować. Pamiętaj, że komunikacja Lean uwzględniania potrzeby informacyjne pracowników, a także nastawiona jest na szukanie rozwiązań problemów pojawiających się w sferze porozumiewania się w organizacji.

Po co Ci standaryzacja pracy Lidera Lean?

Lean, Kaizen, 5s to systemy ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa. Jednak, aby prowadzone działania przynosiły efekty i miały sens trzeba je standaryzować.

Idąc śladem Toyoty, warto spojrzeć na standaryzację pracy lidera Lean (LSW), dzięki którym kultura doskonalenia przedsiębiorstwa jest cały czas utrzymywana i rozwijana. Standaryzacja Pracy Lidera Lean (LSW) jest serią zaplanowanych działaniach w ramach Programu Ciągłego Doskonalenia (CD), za które jest odpowiedzialny każdy lider w przedsiębiorstwie.

Jak rozumieć standaryzację pracy lidera Lean?

W stosowaniu standaryzacji pracy liczy się podejście. Jako lider Lean jesteś przykładem dla innych, ich zwierzchnikiem i mentorem. Pamiętaj jednak, że Twoje zadanie nie polega na ciągłym kontrolowaniu innych, a powinno być ukierunkowane na wsparcie. Ponadto nadzorowanie pracy innych nie musi być tożsame z kontrolą. To ważna rzecz, którą należy dobrze rozumieć, standaryzując pracę. Standaryzacja Twojej pracy, jako lidera Lean ma być przykładem dla innych, jak należy postępować i zachowywać, aby cały proces umożliwiał rozwój przedsiębiorstwa, a stosowanie filozofii Lean miało odzwierciedlenie w działaniach. Pamiętaj również, że wsparcie w Twoim wykonaniu to czynności i zachowanie. Postawa osoby, która może przypominać, pomagać, weryfikować, pytać, rozmawiać, dziękować, wyrazy uznania, itp.

Kultura pracy lean to nie kontrola

Żeby LSW miało sens, należy zacząć od kultury pracy zgodnej z zasadami Lean Management. W myśl, której przywództwo nie jest kontrolowaniem, a wspieraniem, procesem ciągłego doskonalenia i współpracy między liderem a zespołem. Bycie liderem to nie tylko nadzorowanie pracy zespołu, ale przede wszystkim nauka, wsparcie i umiejętność prowadzenia ludzi tak, aby współpracowali wzajemnie i osiągali zamierzone cele. Dlatego Ty, jako lider Lean musisz być przykładem dla swojego zespołu, uczyć go kultury pracy i przekazywać wartościowe wzorce, które w połączeniu ze standaryzacją Twojej pracy utworzą możliwość rozwoju i ciągłego doskonalenia zespołu, a w dalszym efekcie przedsiębiorstwa.

Standaryzacja pracy lidera lean jest metodą, która ma na celu angażowanie i zachęcanie pracowników do utrzymania pewnych standaryzowanych procesów i budowania właściwych relacji. Oczywiście w ramach zasad i metody ciągłego doskonalenia.

Standaryzacja Pracy Lidera a doskonalenie

Pamiętaj, że standaryzacja pracy lidera to świetne narzędzie, które dobrze wykorzystane zapewnia ciągły rozwój. Narzędzie, dzięki któremu Ty, jako lider masz możliwości, aby nauczać zespół nowych rzeczy, stwarzać im możliwości rozwoju i brać czynny udział w całym procesie. Nie zapominaj również, że LSW jest częścią programu ciągłego doskonalenia zespołu, przedsiębiorstwa, procesów w firmie i kultury pracy.

Przykład tego, jak mogą wyglądać kroki w standaryzacji pracy lidera lean, który pełni funkcję lidera zmiany.

 1. Codzienne spotkania i rozmowy z pracownikami.
 2. Wykorzystanie tablic KPI oraz PAP-ów do omówienia celów, zasad i procesów.
 3. Angażowanie zespołu w procesy i kulturę pracy dając im możliwość swobodnych wypowiedzi.
 4. Rozmowy rozwojowe.
 5. Rozmowy z innymi liderami.
 6. Gemba walks (przejście po linii produkcyjnej).
 7. Dbanie o zachowanie standardów w myśl 6s.
 8. Sprawdzanie Kamishibai (karty kontrolne).

Dzięki standaryzacji pracy lidera Lean możesz pokazać innym pracownikom, jakie są oczekiwania w firmie względem ich zachowania i pracy, a także jaki jest cel konkretnych zachowań i procesów w firmie. Standaryzując pracę, rozwijasz również kulturę pracy w firmie, stajesz się liderem, który jest dobrym przykładem dla innych i angażuje się również w pracę zespołu, a także ma realny wpływ na ciągłe doskonalenie pracowników i przedsiębiorstwa.

Co ma wspólnego kwitnąca wiśnia z zarządzaniem i dążeniem do doskonałości biznesowej?

Zastanawiasz się, co ma wspólnego wiśnia z doskonałością biznesową? Spieszymy z wyjaśnieniem. Zapraszamy Cię na niezwykłą podróż do Japonii i Korei, gdzie odkryjesz sekrety zarządzania firmą w myśl filozofii Kaizen, poznasz sekrety największych firm produkcyjnych. Poznasz innowacyjne rozwiązania LEAN, a także zainspirujesz się nowymi kierunkami rozwoju swojej firmy.

Twoją niezwykła podróż przepełnioną mnóstwem wiedzy i nowości w sferze produkcyjnej i podnoszenia jakości, a także procesów doskonalących obecne, organizujemy wspólnie z Toyota Motors!

Ucz się od najlepszych i udoskonalaj swoją firmę

Szkolenia z zarządzania jeszcze nigdy nie były tak ekscytujące, jak 3rd South Korea & Japan Experience. To Twoja szansa na poznanie najnowocześniejszej technologii, filozofii firm wiodących na rynku, a także zdobycia nowego doświadczenia, które zaprocentuje w Twojej firmie. Jeśli jeszcze nie jesteś tego pewny, to zadaj sobie bardzo ważne pytanie. Czy chciałbyś mieć firmę, w której sposób myślenia opiera się o Japan Kaizen – otwartych umysłów, innowacyjnych procesów, najnowszych koncepcji zarządzania, poszukiwaniem wyższych poziomów osiągnięć i milimetrowych ulepszeń każdego dnia?

Ta wyprawa to dla Ciebie szansa na stworzenia własnych rozwiązań opartych na najnowszej technologii, optymalnych dla Twojej organizacji i jej specyficznej kultury. Poznaj czym jest nowoczesne szkolenie z zarządzania i ucz się od największych na rynku.

Azjatyckie Tygrysy – narzędzia LEAN i KAIZEN

Japonia i Korea tworzą wielką ekonomię, w której jakości produkcji, a także jakość obsługi i satysfakcji klienta jest na pierwszym miejscu. To właśnie tu wychodzenie naprzeciw klientom i wyprzedzanie ich potrzeb stało się już czynnikiem kulturowym. To właśnie w Japonii i Korei zarządzanie dzięki LEAN i KAIZEN stało się codziennością i drogą do doskonałości biznesowej, która osiągana jest każdego dnia. W małych krokach, z dnia na dzień.

Zmiana sposobu myślenia i konsekwentne wykorzystanie narzędzi LEAN i KAIZEN doprowadziły te kraje na czołową pozycję grupy „Tygrysów Azjatyckich”.

Dlaczego szkolenie z zarządzania w formie podróży do Japonii i Korei jest dla Ciebie?

Masz szansę na poszerzenie swoich horyzontów, na poznanie tajników zarządzania najlepszych światowych firm, a ponadto masz okazję zwiedzić Japonię i Koreę. Ponadto:

  • Poznasz styl zarządzania Toyota Production System i Kia Production System.
  • Masz okazję zobaczyć z bliska, jak wygląda zarządzanie oparte o filozofię KAIZEN.
  • Czekają Cię bogate w wiedzę i doświadczenie, prelekcje i dyskusje – japońskich i koreańskich menedżerów oraz polskich ekspertów.
  • Znajdziesz mnóstwo inspiracji, które przełożą się na efekty w Twojej firmie.

Oczywiście to nie wszystkie dary kwitnącej wiśni. Szkolenie z zarzadzania ma bardzo bogaty program, z którym możesz teraz się zapoznać; 3rd South Korea & Japan Experience. Zapraszamy Cię do odbycia niezwykłej podróży, która zmieni procesy w Twojej firmie i umożliwi rozwój, i doskonalenie drogi do osiągnięcia doskonałości biznesowej.

Analiza potrzeb kompetencyjnych – dlaczego jest Ci potrzebna?

Najcenniejszymi zasobami każdej firmy są kompetencje pracowników, liderów, menedżerów i osób szczebla najwyższego. Sposób ich wykorzystania wpływa na rozwój firmy i to, jak funkcjonuje. Dlatego sposób, w jaki wykorzystywane są kompetencje, jest bardzo kluczowy dla zrozumienia funkcjonowania firmy. Analiza kompetencji to nieocenione narzędzie, które umożliwia ocenę potencjału wykorzystania kompetencji, a także luki kompetencyjne. Jeśli kompetencje są źle wykorzystywane lub nie są określone luki kompetencyjne, to prawdopodobnie jest przyczyną braku rozwoju w firmie.

Czym jest analiza potrzeb kompetencyjnych?

Analiza składa się z dwóch kroków; identyfikacji potrzeb i potencjału oraz wniosków i sugerowanym rozwiązaniem. Analizę przeprowadza się zgodnie z profilem firmy i kompetencjami wymaganymi na danym stanowisku. Co innego będzie wymagać się od pracownika, a co innego od menedżera. Kluczowe w analizie jest odkrycie potencjału kompetencji, czyli ustalenie możliwości rozwoju danej jednostki, która będzie miała wpływ na funkcjonowanie organizacji. A pamiętajmy, że każdy pracownik mniej lub bardziej przyczynia się do działania firmy, tak samo, jak menedżer.

Analiza kompetencji umożliwia określenie luk kompetencyjnych, a także określenie sposobu ich wypełnienia, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Analiza kompetencji w dwóch krokach

Pierwszym etapem każdej analizy potrzeb kompetencyjnych jest analiza przeprowadzona na ogóle. Czyli całej organizacji i systemu danej firmy. Następuje rozpoznanie jej know-how, a także sposobu wykorzystania i wdrażania kompetencji. W drugim kroku przeprowadzana jest analiza na poziomie zadaniowym, który identyfikuje działania jednostki lub grupy mają wpływ na funkcjonowanie firmy. Po tych dwóch krokach możliwe są do określenia luki kompetencyjne oraz obszary, które wymagają poprawy funkcjonowania.

Należy pamiętać, że każdy aspekt ma wpływ na funkcjonowanie firmy i to, w jaki sposób i jakie cele osiąga. Analiza kompetencji służy przede wszystkim do zwiększenia efektywności zespołu, a także możliwości podjęcia szkoleń i działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników, czy menedżerów, które umożliwią rozwój na poziomie firmowym i prywatnym.

Czy potrzebujesz analizy potrzeb kompetencyjnych?

Jeśli zauważasz, że firma nie funkcjonuje tak, jak powinna, a osiąganie zamierzonych celów przychodzi z trudem, warto skorzystać z takiej analizy. Zawsze są obszary, które można ulepszyć, a które mają wpływ na funkcjonowanie organizacji. Nawet jeśli pozornie wydaje nam się, że takiego wpływu nie mają. Ponadto wnioski z analizy skupiają się również na kompetencjach, które są już wypracowane i na tym, w jaki sposób można efektywnie wykorzystać je w firmie, czy danym dziale firmy.

Analiza potrzeb kompetencyjnych, to możliwości i klucz do poprawienia funkcjonowania firmy, zwiększenia efektywności zespołu, a także zorientowania na obszary wymagające uzupełnienia. Dzięki analizie łatwiej również będzie Ci dopasować szkolenia dla menedżerów, czy pracowników.

Czym jest technika ustalania celów SMART?

Technika ustalania celów SMART pomaga w realizacji i osiąganiu celów biznesowych. jest świetnym narzędziem, jeśli zostanie dobrze wprowadzona, a jej założenia są jasne dla menedżerów i osób zarządzających wyższego szczebla. Jeśli bierzesz pod uwagę szkolenia z zarządzania, to powinieneś poznać tę metodę.

Pomaga w zarządzaniu i realizacji celów – poznaj SMART

Co kryje się pod akronimem S.M.A.R.T.? Rozszyfrujemy każdy wyznaczania celów. Każda litera jest odpowiednikiem angielskiego słowa. Gdyby przetłumaczyć S.M.A.R.T na polski wyglądałoby to tak: S.M.O.I.O. Smart brzmi lepiej, prawda? Z tą metodą mogłeś się już spotkać, bo szkolenia z zarządzania często poruszają jej aspekty. Jeśli jednak nie miałeś okazji, to dzisiaj przedstawiamy Ci podstawy metody SMART.

Specific- (specyficzny)

Czyli cel, jaki chcemy osiągnąć musi być jasno sprecyzowany. A także musimy zdefiniować, co chcemy osiągnąć. Na czym polega specyficzność precyzowania celu? W bardzo istotnym szczególe; sprecyzowanie celu nie oznacza określenia etapów jego realizacji, a to, co chcemy osiągnąć. Realizując ten cel. Jeśli jesteś w stanie wyobrazić sobie cel i zmierzyć postępy w drodze do tego celu, to oznacza, że jego specyfika została dobrze określona.

Measurable – (mierzalny)

Każdy sprecyzowany cel musi być mierzalny. Dzięki temu mamy kontrolę nad poszczególnymi etapami jego realizacji i możemy monitorować postępy.

Achievable- (osiągalny)

Czyli taki, który jesteśmy w stanie osiągnąć z pomocą dostępnych nam zasobów. Doświadczenie, wiedza, umiejętności. A nawet rozwój poszczególnych kompetencji, który można uzyskać poprzez  szkolenia z zarządzania. Zależnie od rodzaju wyznaczonego celu, do jego osiągnięcia będą potrzebne inne zasoby. Wśród zasobów między innymi możemy wskazać na; pieniądze, czas, materiały, ludzi, umiejętności, wiedzę, motywację, czy samoocenę. Jeśli jesteś menedżerem to bardzo Istotne jest dopasowanie realizowanego celu do możliwości pracownika. Powinieneś rozumieć przez to, że cel musi być ambitny, a jednocześnie nie może być nadambitny dla danej jednostki.

Relevant – (istotny)

Realizowany cel zawsze powinien stanowić krok do przodu. Ważne jest również to, aby osoby wyznaczone do realizacji celu mogły się z nim utożsamić. Dzięki ustaleniu priorytetów, a także określenia umiejętności i wiedzy. Jeśli cel realizowany jest zespołowo, to każda z osób musi mieć poczucie, że jej wkład w jego realizację jest ważny.

Time-bound – (określony w czasie)

Dobrze określony cel według metody S.M.A.R.T ma również określony dokładny termin realizacji i wykonywania poszczególnych kroków. Należy również pamiętać, że im dłuższy czas ustanowiony na realizację danego celu, tym może być mniejsza motywacja do jego realizacji.

Czy metoda S.M.A.R.T jest dobra dla wszystkich?

Teoretycznie tak, jednak nie sprawdzi się ona w miejscu, gdzie panuje autorytatywny system menedżerski. Metoda zakłada, że menedżerowie w równym stopniu angażują się w realizację celów, co pracownicy. System zarządzania autorytatywny wyklucza zatem ten aspekt. Jeśli nie jesteś przekonany, czy metoda sprawdzi się w Twojej firmie, polecamy Ci przejrzeć szkolenia z zarządzania i sprawdzić ich program. W większości szkoleń jest wykorzystywana i omawiana, dzięki czemu będziesz mógł ocenić, czy jest to metoda odpowiednia dla struktury Twojej firmy.

Jak być dobrym liderem?

Zastanawiałeś się kiedyś, jaki jest dobry lider? Jakie ma cechy? Czy ty jesteś dobrym liderem? Inspirującym, dającym przykład, umiejącym motywować swój zespół do działania? Czy może jednak uważasz, że jedyną słuszną drogą do bycia liderem jest ostre zarządzanie zespołem i brak kompromisu? Dzisiaj przyjrzymy się cechom, które definiują dobrego lidera i są pożądane niezależnie od profesji. Sprawdź, czy jesteś dobrym liderem!

Jakie cechy definiują dobrego lidera?

Czy żeby być dobrym liderem, wystarczy mieć umiejętność zarządzania zespołem? Czy wystarczy delegować zadania i kontrolować zespół? Zdecydowanie nie. Dobry lider to osoba, która ma w sobie inspirację dla innych. Inspiruje zespół, aby podążali w kierunku obranym przez lidera i wspólnie realizowali cel. Dobry lider umiejętnie prowadzi zespół, dowartościowuje go i potrafi zmotywować do działania. Podnosi kwalifikacje swoje i zespołu, jakim zarządza. Jest wsparciem w każdym aspekcie i na każdym etapie realizacji projektu. Umiejętnie radzi sobie z porażkami, przekłuwając je w wartościowe lekcje. Ponadto dobry lider jest świetnym organizatorem i słuchaczem.

Sprawdź, czy masz w sobie poniższe cechy, a jeśli nie to zweryfikuj, czy jesteś wystarczająco dobry, aby zarządzanie zespołem odnosiło zamierzone cele i przynosiło wartości obopólne.

 1. Inspirujesz i dajesz przykład innym

  Umiejętne wyznaczanie celu i wspólna misja zespołu to klucz do sukcesu. Jeśli chcesz, żeby Twój zespół angażował się w realizację wyznaczonych celów, to sam musisz się angażować. Era lidera wskazującego palcem i czekającego na efekty już dawno minęła. Najlepszą inspiracją dla zespołu jest aktywny lider, który pokazuje jak pracować i realizować wyznaczone cele. Lider, który nadaje zespołowi tempo pracy i sprawia, że efektywna organizacja daje zamierzone skutki.

 2. Emocje w zespole są ważne

  Budowanie połączeń emocjonalnych w zespole to również element dobrego zarządzania zespołem i pożądana cecha u lidera. Dobry lider nie tylko troszczy się o wyniki i realizację celów, ale przede wszystkim o swój zespół i ludzi, którzy go tworzą.

 3. W dobrym zarządzaniu zespołem i byciu liderem liczy się rozwój i doskonalenie umiejętności

  Nie tylko Twoich, jako lidera, ale także osób z Twojego zespołu. Bycie dobrym liderem to również pomoc i umożliwianie rozwoju swojemu zespołowi. To inwestycja w szkolenia i budowanie drogi wspólnie z każdym z zespołu. Kiedy rozwija się człowiek, rozwija się w nim również chęć zdobywania szczytów, zaangażowania i realizacji wyznaczonych celów. Wsparcie i doskonalenie swojego zespołu, to również wiara w jego możliwości. Ludzie dzielą się zazwyczaj na trzy grupy; zaniżają swoje umiejętności, są świadomi swoich umiejętności i na grupę, która zawyża swoje umiejętności. Najczęściej jednak możemy spotkać się z grupą pierwszą, której brakuje wiary w siebie. I to właśnie jest również Twoim zadaniem, jako dobrego lidera. Wzmacniać, angażować i doceniać, a przede wszystkim wierzyć w potencjał i robić wszystko, aby został wykorzystany i umocniony.

 4. Dobry lider jest pokorny!

  Pamiętaj o tym, że ludzie będący z boku widzą więcej, niż mogłoby Ci się wydawać. Jeśli Twój zespół jest szczery i zwraca Ci uwagę na niuanse lub błędy, które przecież masz prawo popełnić, to przyjmij te uwagi z pokorą. Dobry lider wręcz oczekuje od swojego zespołu informacji zwrotnej odnośnie do jego zarządzania i przebiegu współpracy. Pokora to cecha, która ułatwia zarządzanie ludźmi i przede wszystkim pokazuje, że nie jesteś krnąbrnym i wyniosłym egoistą.

 5. Masz standardy i kierujesz się nimi

  Potrafisz umiejętnie rozgraniczać budowanie empatii i emocji w zespole z jednoczesnym przywództwem i osiąganiem zamierzonych celów. Kolokwialnie ujmując jesteś do rany przyłóż, ale nie pozwalasz sobie wejść na głowę. Zespół wiem, że może na Ciebie liczyć, ale również wie, że trzeba pracować i trzymać się założonych standardów, żeby osiągać wyznaczone cele i realizować je efektywnie.

Czy znalazłeś w sobie tych kilka cech, o których napisaliśmy? Czy z pokorą przyjąłeś, że musisz coś zmienić, żeby efektywnie zarządzać zespołem? A może znalazłeś tu odpowiedź, dzięki której ulepszysz swój zespół i samego siebie? Tego Ci życzymy, bycia dobrym liderem.

Czym jest zarządzanie logistyczne?

Zarządzanie logistyczne jest jedną z alternatywnych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Jak wiadomo zarządzanie przedsiębiorstwem ma na celu osiągnięcie zakładanych rezultatów finansowych, rozwojowych i innych. Model ten sprawdza się nie tylko w przedsiębiorstwach wytwórczych, ale również dla tych z innych kategorii. Na czym opiera się zarządzanie logistyczne? Jaki może być narzędziem przedsiębiorstwie?

Zarządzanie logistyczne na czym polega i jakie są jego założenia?

W prostym ujęciu zarządzanie logistyczne możemy opisać jako zorganizowany i celowo zaplanowany proces, który umożliwia przepływ towarów, środków finansowych, czy informacji. Z założenia zarządzania opartego na modelu logistycznym dążymy do integracji i koordynacji poszczególnych procesów. Procesy dotyczą wytwarzania, sprzedaży i dostarczania konkretnych produktów lub usług. Umożliwia to między innymi planowanie, realizację i kontrolowanie przebiegu procesów produkcji i dystrybucji, zachodzących w przedsiębiorstwach. W zarządzaniu logistycznym możemy wyróżnić elementy takie jak:

 • opracowanie zamówień,
 • zarządzanie zapasami,
 • zarządzanie przepływem materiałów,
 • transport,
 • magazynowanie,
 • pakowanie,
 • komunikacja.

Zarządzanie logistyczne umożliwia zagwarantowanie elastyczności w działaniach i jednocześnie wysokiego poziomu spójności. Model ten umożliwia również szybsze reagowanie na zmiany zachodzące poza działalnością firmy. Czyli wszystko to, co nie zależy od firmy, a ma wpływ na jej funkcjonowanie.

 • zmiany w prawie (jeśli dotyczą),
 • poziom inflacji,
 • zmiana cen rynkowych,
 • podatki i opłaty,
 • działania konkurencji.

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

W przedsiębiorstwie model oparty na zarządzaniu logistycznym można wykorzystać jako narzędzie informacyjno-decyzyjne, które ma za zadanie zintegrować ze sobą podstawowe elementy. Tymi elementami jest przepływ informacji w firmie, materiałów i Finanse. możemy je również podzielić pod względem integracji:

 • funkcji zarządzania,
 • obszarów zarządzania.

Rozpatrując integrację, należy rozróżnić ich zastosowanie. Zatem integracja funkcji zarządzania powinna zostać złożona na poziomie operacyjnym i strategicznym podczas realizacji procesów przedsiębiorstwa. Oczywiście procesów w rozumieniu logistycznym. Ta integracja zakłada usystematyzowany system koordynacji, planowania i organizacji procesów zachodzących firmy. natomiast integracja obszarów zarządzania Ma za zadanie kształtowanie i regulowanie procesów w poszczególnych fazach. czyli model zaopatrzenie produkcja i sprzedaż. W tej integracji należy dołożyć wszelkich starań, aby produkty czy usługi były wyróżnikiem na rynku i stały się towarem pożądanym przez odbiorców.

Po co Ci ten model zarządzania?

Pierwszym aspektem przemawiającym za stosowaniem tego modelu w przedsiębiorstwie jest zdecydowana przewaga konkurencyjna, która umożliwia wypracowanie wysokiego poziomu zaufania do firmy równorzędnie dla nowych i obecnych klientów. Ponadto dzięki stosowaniu zarządzania logistycznego możesz uzyskać równowagę i korelację pomiędzy poziomem świadczonych usług a poziomem ponoszonych kosztów. Dzięki temu jesteś w stanie zapewnić wzrost funkcjonalności i skuteczności przedsiębiorstwa, a także wypracować długoterminowy zysk firmy.

Zarządzanie projektami w kreatywny sposób, czyli burza mózgów

Zarządzanie projektami ma na celu zwiększenie efektywności, ale przede wszystkim zysków firmy. Od tego jak zarządza się projektami biznesowymi, zależy w zasadzie sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Jeśli w projektach są błędy lub są źle zarządzane, to pojawiają się problemy, straty, czy luki budżetowe. Chociaż z pozoru nie kojarzy się stricte z biznesem, to burza mózgów jest rewelacyjnym narzędziem. Narzędziem, które pomoże w zarządzaniu projektami, a przede wszystkim sprawi, że można będzie spojrzeć na założenia z szerszej perspektywy.

Czym jest burza mózgów i jak może usprawnić zarządzanie projektami?

Definicja burzy mózgów, jak i sama metoda ma początki w latach 50. XX wieku. Określona wtedy przez Alexa Osborna, jako narzędzie do generowania wielu kreatywnych pomysłów. Pozwala ona na swobodne wyrażenie myśli, pomysłów, a także perspektyw z innej strony (tylu ilu uczestników, tyle perspektyw). Zastanawiasz się, jak burza mózgów może Ci pomóc w zarządzaniu projektami? To proste! Jeśli jakieś projekty nie idą zgodnie z planem, a wyniki nie są satysfakcjonujące, to czas wypróbować burzę mózgów. Osborn wyróżnił cztery zasady, których należy się trzymać, aby wszystko miało sens i doprowadziło do zadziwiających wniosków, które mogą dać świetne rezultaty.

4 zasady burzy mózgów wg Osborna

 • Skup się na ilości.
 • Powstrzymaj krytykę.
 • Nie rezygnuj z dziwnych i szalonych pomysłów.
 • Łącz i ulepsz pomysły.

Burzę mózgów możesz wykorzystać praktycznie w każdym aspekcie i na każdej płaszczyźnie w firmie. Przykładowo, jako narzędzie do zmniejszania marnotrawstwa pieniędzy i niwelowania luk budżetowych. Do zwiększenia sprzedaży i zmiany sposobu zdobywania klientów, a nawet do zwiększenia efektywności pracy zespołu.

Jak przeprowadzić burzę mózgów?

Burza mózgów jest narzędziem w Twoich i zespołu rękach. Na samym początku musisz wiedzieć co i dlaczego chcesz zmienić. Organizacja burzy mózgów musi być zatem poprzedzona analizami projektów. Zarządzanie projektami z pozoru wydaje się by bez zarzutów, ale nie widać tego w wynikach sprzedaży? Przeanalizuj wszystkie raporty, a następnie stwórz pytanie, które będziesz opracowywać razem z zespołem. Może to być np. co możemy zmienić, żeby uzyskać założone wyniki sprzedażowe? Na podstawie tak postawionego pytania można zacząć burzę mózgów. Pamiętaj, tutaj nie ma złych pomysłów, każdy jest dobry. Ocena i pomysłów, a także możliwość ich realizacji powinna odbyć się dopiero po burzy mózgów.

Jaki masz problem? Zadaj pytanie

Kto uczestniczy w burzy mózgów?

W burzy mózgów powinien uczestniczyć cały zespół, łącznie z kierownikami i osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie projektami. Sens burzy mózgów jest wtedy, kiedy łączymy ze sobą różne poglądy, możliwości i rozwiązania. Dlatego jeśli organizujesz burze mózgów zadbaj o to, aby grupa była mieszana pod każdym względem; wieku, płci, doświadczenia i obejmowanego stanowiska.

Szkolenia handlowe – co mają na celu i czy warto w nie inwestować?

Szkolenia handlowe powinny przede wszystkim wzmacniać kompetencje i rozwijać umiejętności handlowca. To również dobra droga dla kandydata stawiającego pierwsze kroki w roli handlowca. Co powinny zawierać szkolenia handlowe i czy warto brać w nich udział?

Szkolenia handlowe – na czym to polega?

Szkolenia handlowe do czasu pandemii odbywały się zazwyczaj stacjonarnie, teraz odbywają się zazwyczaj w trybie on-line przy pomocy specjalnych platform. Jeśli są organizowane stacjonarnie, to z zachowaniem reżimu sanitarnego i ze zmniejszoną ilością uczestników. Zdecydowanie jednak prym wiodą szkolenia handlowe przeprowadzane przez internet. Wydawać by się mogło, że ten typ szkoleń w wersji online będzie mniej wartościowy, ze względu na brak możliwości ćwiczeń wśród słuchaczy. Oczywiście takie założenie jest błędne, bo nie możemy zapominać, że sprzedaż to nie tylko kontakt bezpośredni, ale również telefoniczny, czy za pomocą e-mail. Program szkoleń zależny jest od firmy, która je organizuje. W dużej mierze jednak zazwyczaj szkolenie trwa kilka dni i zwieńczone jest wykonywaniem różnych ćwiczeń mających na celu utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.  Niektóre programy zakładają ćwiczenia po każdym bloku tematycznym. Głównym celem szkolenia jest podniesienie wyników sprzedażowych handlowców i wdrożenie w system pracy handlowca kandydatów na to stanowisko. Zwróć jednak uwagę, czy zawierają w sobie szkolenia z negocjacji w bloku edukacyjnym, czy trzeba będzie wybrać je osobno.

Warto zwrócić tutaj uwagę na fakt, że każde dobre szkolenie handlowe jest przygotowywane zgodnie z potrzebami danej firmy. Oczywiście chodzi tutaj o dedykowane szkolenia, które organizuje się na podstawie przeprowadzonej analizy luk kompetencyjnych w danej firmie Sugerujemy również skorzystanie z takiego rozwiązania, ponieważ gwarantuje to, że szkolenie będzie odpowiadało na zapotrzebowania kompetencyjne firmy w 100%. Natomiast ogólnodostępne szkolenia handlowe to świetne rozwiązanie dla początkujących handlowców i kandydatów na to stanowisko.

Szkolenia handlowe i tematyki szkoleń

Czyli jakie zagadnienia i tematy powinny być poruszane na szkoleniach handlowych? Przy czym musimy pamiętać, że każde z zagadnień i tematów może dzielić się na mniejsze podkategorie tematyczne. Jednak wymienione niżej elementy powinny figurować w każdym szkoleniu handlowym, a przynajmniej na szkoleniach podstawowych.

 1. Psychologia sprzedaży.
 2. Techniki sprzedaży.
 3. Pozyskiwanie klientów.
 4. Obsługa klienta i budowanie relacji.
 5. Negocjacje i techniki negocjacyjne.
 6. Rozwiązywanie konfliktów.
 7. Zarządzanie sobą w czasie.
 8. Zarządzanie zespołem.
 9. Marketing.

Dlaczego warto zainwestować w takie szkolenia?

Szkolenia handlowe to inwestycja. Dobra inwestycja w rozwój swoich handlowców i ich umiejętności sprzedażowe. Dobra sprzedaż, a co za tym idzie fachowiec to gwarancja osiągania wysokich wyników sprzedażowych. Możesz mieć najlepsze produkty, ale jeśli nie masz dobrego sprzedawcy, to efekty będą marne. Właśnie dlatego inwestycja w szkolenia handlowe, to inwestycja, która zwróci Ci się z nawiązką. Pamiętaj również, że raz odbyte szkolenie będzie działało tylko dla początkujących handlowców. Sprzedaż jest dziedziną, w której szkolenia powinny być cykliczne i wpisane w ścieżkę zawodową rozwoju handlowca. Szczególnie że zachowania klientów i trendy zakupowe ulegają zmianie. A komunikację z takim klientem należy dopasować do niego i nauczyć się jego przyzwyczajeń. Inaczej zamyka się sprzedaż w bezpośrednim kontakcie, kontakcie telefonicznym i podczas sprzedaży online. O tych aspektach nie można zapominać.