Świąteczne Bony Rozwojowe

Ocal swój budżet szkoleniowy!

1200 zł teraz = 1600 zł w 2024 roku

Chcesz wykorzystać budżet jeszcze w tym roku, ale nie masz teraz czasu na szkolenia?

Chcesz ochronić swój budżet szkoleniowy przed inflacją?

Chcesz zainwestować w rozwój kompetencji i zyskać 400 zł na każdym 1200 zł wydanych na szkolenia?

Skorzystaj z oferty Świątecznych Bonów Langas i użyj ich w 2024 roku!

W okresie świąt część pracodawców decyduje się na obdarowanie pracowników bonami lub wsparcie ich dodatkowymi świadczeniami. Przykładem takich bardzo cenionych przez pracowników prezentów są certyfikowane szkolenia.

Nie mniej ważne jest zabezpieczenie budżetów szkoleniowych przed inflacją i wzrostem cen szkoleń, a sensowne wykorzystanie budżetów szkoleniowych zaplanowanych jeszcze na 2023 rok.

Spotykanie oczekiwań pracowników oraz możliwości pracodawców staje się łatwiejsze ze Świątecznymi Bonami Rozwojowymi. Jest to krok w stronę nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych, a także jeszcze dopasowanie tematyki i terminu szkoleń do oczekiwań, ambicji i potrzeb pracowników.

I. Warunki ogólne

  1. Bony Świąteczne upoważniają Posiadacza do ich wymiany na usługi rozwojowe (szkolenia i konferencje) realizowane na terenie Polski przez Langas Regtech sp. z o.o.
  2. Emitentem Bonów Świątecznych jest Langas Regtech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  3. Dystrybucja Bonów odbywa się wyłącznie poprzez Langas Regtech sp. z o.o.
  4. Każdy Bon Świąteczny ma wartość 1600 zł netto, przy cenie zakupu 1200 zł netto. Bon można wykorzystać do zapłaty lub częściowej zapłaty za wybrane szkolenie otwarte lub konferencję (online lub stacjonarnie) realizowaną na terenie Polski przez Emitenta, w zależności od wartości cennikowej szkolenia w 2. progu cenowym. Bonów Rozwojowych nie można łączyć z innymi promocjami.
  5. Bony Świąteczne nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
  6. Bony Świąteczne nie mogą być przedmiotem handlu.
  7. Langas Regtech sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Bony Świąteczne, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Posiadaczowi. Posiadaczowi Bonu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Langas Regtech sp. z o.o. z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Świątecznego.

II. Okres ważności i sposób realizacji

  1. Jedynym akceptantem Bonów Edukacyjnych jest Langas Regtech sp. z o.o.
  2. Bony tracą ważność 31.12.2024 roku. Jest to ostatni dzień, w którym można dokonać opłaty za udział w szkoleniu bądź konferencji przy wykorzystaniu Bonu, przy czym termin realizacji szkolenia lub konferencji może być późniejszy, niż data ważności Bonu. Po upływie tego terminu Bon nie może zostać zrealizowany.
  3. Langas Regtech sp. z o.o. przesyła Bony w formie papierowej z jednorazowym, unikatowym kodem alfanumerycznym, który należy podać podczas rejestracji.
  4. Posiadacz Bonu sam dokonuje wyboru zajęć, za które chce zapłacić przy pomocy Bonu przy czym zapisy na szkolenia otwarte realizowane są zgodnie z Warunkami Ogólnymi realizacji szkoleń przyjętymi w Langas Regtech sp. z o.o.
  5. Langas Regtech sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy zapisu na wybrane przez posiadacza Bonu szkolenie otwarte, np. w przypadku braku miejsc w wybranych grupach. W takim przypadku Langas Regtech sp. z o.o. zaproponuje Posiadaczowi Bonu inny termin, w którym będzie on mógł zrealizować Bon, a w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia ważności Bonu.
  6. Przy realizacji Bonów, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu nadwyżki w gotówce, gdy wartość świadczonej usługi jest niższa niż wartość nominalna posiadanych Bonów, natomiast pozostałą wartość Bonu można wykorzystać przy innych szkoleniach oferowanych przez Langas Regtech sp. z o.o.. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, na podstawie faktury VAT, gdy wartość wybranego szkolenia otwartego jest wyższa niż wartość nominalna posiadanego Bonu.

III. Postanowienia końcowe

  1. Zakup Bonu oznacza akceptację treści Regulaminu.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. Langas Regtech sp. z o.o. ma obowiązek przekazania Posiadaczowi Bonu aktualnego Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.