Świąteczne Bony Rozwojowe

Tylko w grudniu!

1000 zł = 1200 zł

Zastanawiasz się nad sensownym prezentem dla najlepszych pracowników i nic nie przychodzi Ci do głowy?

Chcesz wykorzystać budżet jeszcze w tym roku, ale nie masz teraz czasu na szkolenia?

Chcesz zainwestować w rozwój kompetencji i zyskać 200 zł na każdym 1000 zł wydanych na szkolenia?

Skorzystaj z oferty Świątecznych Bonów Rozwojowych i wykorzystaj je z korzyścią w 2022 roku!

 

W specjalnym świątecznym prezencie, do każdego zamówienia na Bony dołączymy wybraną przez Ciebie książkę. Obie pozycje przygotowali współpracujący z nami eksperci Ewa Błaszczak oraz Wojciech Eichelberger.


Wskaż nam
którą pozycję chcesz otrzymać!

W okresie świąt część pracodawców decyduje się na obdarowanie pracowników bonami lub wsparcie ich dodatkowymi świadczeniami, w tym także odłożonymi w czasie. Przykładem takich bardzo cenionych przez pracowników prezentów są certyfikowane szkolenia. Mogą być one finansowane zarówno z budżetu szkoleniowego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych firmy.

Pracownicy coraz częściej cenią sobie szkolenia w pracy i możliwość rozwoju.

Obecnie już nie tylko wynagrodzenie wpływa na przyjęcie bądź odrzucenie oferty pracy. Zarówno kandydaci jak i pracownicy zwracają uwagę na możliwości rozwoju i są gotowi na podejmowanie nowych wyzwań. Chęć do poszerzenia kompetencji jest szansą dla pracodawców.

Osiągnięcie doskonałego stanu, w którym spotykają się oczekiwania pracowników oraz możliwości pracodawców, staje się łatwiejsze ze Świątecznymi Bonami Rozwojowymi. Jest to krok w stronę nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych, a także jeszcze dopasowanie tematyki i terminu szkoleń do oczekiwań, ambicji i potrzeb pracowników.

I. Warunki ogólne
 1. Bony Rozwojowe są „dokumentami” upoważniającymi Posiadacza Bonu do ich wymiany na usługi rozwojowe (szkolenia i konferencje) realizowane na terenie Polski przez Langas Regtech sp. z o.o.
 2. Emitentem Bonów Rozwojowych jest Langas Regtech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Dystrybucja Bonów odbywa się wyłącznie poprzez Langas Regtech sp. z o.o.
 4. Każdy Bon Rozwojowy ma wartość 1200 zł netto, przy cenie zakupu 1000 zł netto. Wartość Bonu można wykorzystać do zapłaty lub częściowej zapłaty za wybrane szkolenie otwarte lub konferencję realizowaną na terenie Polski przez Emitenta, w zależności od wartości cennikowej szkolenia w 2. progu cenowym. Bonów Rozwojowych nie można łączyć z innymi promocjami.
 5. Wraz z każdym zamówieniem na Bony Rozwojowe Emitent przekaże egzemplarz wybranej przez Klienta książki:
  1. „Zarządzanie w chaosie czyli sukces w biznesie zaczyna się na literę Z: zaufanie, zespół, zaangażowanie, zmiana, zwinność” autorstwa Ewy Błaszczak (wraz z jej autografem)
  2. „Wariat na wolności” – autobiografia Wojciecha Eichelbergera (wraz z autografem autora)
 6. Bony Rozwojowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 7. Bony Rozwojowe nie mogą być przedmiotem handlu.
 8. Langas Regtech sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Bony Rozwojowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Posiadaczowi. Posiadaczowi Bonu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Langas Regtech sp. z o.o. z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Edukacyjnego.
II. Okres ważności i sposób realizacji
 1. Jedynym akceptantem Bonów Edukacyjnych jest Langas Regtech sp. z o.o.
 2. Bony tracą ważność 31.12.2022 roku. Jest to ostatni dzień, w którym można dokonać opłaty za udział w szkoleniu bądź konferencji przy wykorzystaniu Bonu, przy czym termin realizacji szkolenia lub konferencji może być późniejszy, niż data ważności Bonu. Po upływie tego terminu Bon nie może zostać zrealizowany.
 3. Langas Regtech sp. z o.o. przesyła Bony w formie papierowej z jednorazowym, unikatowym kodem alfanumerycznym, który należy podać podczas rejestracji.
 4. Posiadacz Bonu sam dokonuje wyboru zajęć, za które chce zapłacić przy pomocy Bonu przy czym zapisy na szkolenia otwarte realizowane są zgodnie z Warunkami Ogólnymi realizacji szkoleń przyjętymi w Langas Regtech sp. z o.o.
 5. Langas Regtech sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy zapisu na wybrane przez posiadacza Bonu szkolenie otwarte, np. w przypadku braku miejsc w wybranych grupach. W takim przypadku Langas Regtech sp. z o.o. zaproponuje Posiadaczowi Bonu inny termin, w którym będzie on mógł zrealizować Bon, a w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia ważności Bonu.
 6. Przy realizacji Bonów, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość świadczonej usługi jest niższa niż wartość nominalna posiadanych Bonów, natomiast pozostałą wartość Bonu można wykorzystać przy innych szkoleniach oferowanych przez Langas Regtech sp. z o.o.. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, na podstawie faktury VAT, gdy wartość wybranego szkolenia otwartego jest wyższa niż wartość nominalna posiadanego Bonu.
III. Postanowienia końcowe
 1. Użycie Bonu oznacza akceptację treści Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Langas Regtech sp. z o.o. ma obowiązek przekazania Posiadaczowi Bonu aktualnego Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.