Akademia SKSM

Witamy w
Akademii KRUSZYWA SKSM!

To wyjątkowy program rozwojowy obejmujący najistotniejsze kompetencje kadry zarządzającej Kruszywa SKSM. Został on przygotowany w oparciu o szczegółową analizę potrzeb kompetencyjnych pracowników firmy. Na jej podstawie zaproponowano udział w poszczególnych szkoleniach konkretnym pracownikom firmy.

Jeżeli chciałabyś / chciałbyś dokonać zmian w swojej ścieżce szkolenia (zestawie szkoleń, które zostały Ci zaproponowane) napisz do opiekuna Akademii. Będziemy starać się spełnić Twoje potrzeby.

W razie jakichkolwiek problemów, także zapraszamy do kontaktu.

Zarządzanie czasem pracy i delegowanie zadań

Poszukiwanie oszczędności w procesach produkcyjnych

Podstawy prawa dla menedżerów

Efektywne zakupy usług i produktów zewnętrznych

Poszukiwanie oszczędności w procesach produkcyjnych

Zarządzanie przez cele

Podstawy zarządzania strategicznego

Podstawy finansów dla menedżerów