Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Ten obejmujący ponad 34 godziny kurs jest dedykowany przyszłym i obecnym Asystentom Zarządu i Rady Nadzorczej.
Zawiera niezbędną wiedzę, jaką Asystent powinien dysponować i jaka jest konieczna do prowadzenia spraw zarządu i rady nadzorczej. Kompetencje Asystenta są bardzo szerokie i rozbudowane: dotyczą głównie umiejętności interpretacji i zastosowania przepisów prawnych oraz umiejętności organizacyjnych.

 • – 13 nagranych modułów online do wykorzystania w dowolnym czasie i miejscu
 • – 3 dni szkolenia ze specjalistami na żywo

Ponad 30 tematów praktycznych warsztatów

Kurs Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej obejmuje wiedzę prawną oraz umiejętności organizacyjne

W program kursu włączyliśmy ponad 30 tematów z obszaru prawa, umiejętności IT, organizacji pracy i kompetencji osobistych. Część teoretyczną każdy uczestnik przechodzi we własnym tempie na dedykowanej platformie, zaś zajęcia praktyczne prowadzone są przez ekspertów podczas 3 zjazdów w wybranych terminach.

 

Program

PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI ORGANÓW SPÓŁKI

 • Obowiązki informacyjne spółki – czego należy przestrzegać, a co grozi w przypadku uchybień?
 • Co oznacza „spółka w organizacji” i z czym to się wiąże?
 • W jakiej formie może występować umowa spółki i statut?
 • Jakie elementy powinny znaleźć się w statucie i  umowie spółki?
 • Jakie czynności są potrzebne do dokonania zmian w umowie spółki i statucie?
 • Jakie dodatkowe zapisy w statucie i umowie spółki pomagają w funkcjonowaniu zarządu?

ASYSTOWANIE PRZY OBSŁUDZE PEŁNOMOCNICTW W SPÓŁCE

 • Jakie są rodzaje pełnomocnictwa i do czego upoważniają?
 • Jak przeprowadzić proces odwołania pełnomocnika?
 • Kiedy wygasa pełnomocnictwo?
 • Jak wygląda rejestr pełnomocnictw?
 • Czym się różni położnictwo od prokury?
 • Kto może udzielić prokury i jakie są jej rodzaje?
 • Kto może być prokurentem a kto pełnomocnikiem?
 • Do czego jest umocowany prokurent a do czego pełnomocnik?
 • Czego prokurent nie może dokonać sam?
 • Jakich pełnomocnictw może udzielić prokurent?
 • Kiedy wygasa prokura?
 • Jaka jest odpowiedzialność prokurenta i pełnomocnika?

PODSTAWY OBSŁUGI ORGANÓW SPÓŁKI – ZWOŁYWANIE I DOKUMENTACJA POSIEDZEŃ

 • Sposoby zwoływania i dokumentowania posiedzeń Zarządu i organów właścicielskich
 • Uchwały Zarządu
 • Regulamin posiedzeń Zarządu
 • Protokołowanie posiedzeń Zarządu
 • Zadania Rady nadzorczej w SA i sp. z o.o.
 • Praca Rady Nadzorczej podczas posiedzeń i poza posiedzeniami
 • Posiedzenia Rady Nadzorczej
 • Doradca Rady Nadzorczej

ASYSTENT W BIURZE OBSŁUGI ORGANÓW W KONTAKCIE ZE WSPÓLNIKAMI / AKCJONARIUSZAMI

 • Jakie uprawnienia mają wspólnicy/akcjonariusze?
 • Czego wspólnicy/akcjonariusze mogą żądać od biura obsługi organów?
 • Jak jest uregulowane prawo indywidualnej kontroli spraw spółki przez wspólników/udziałowców, udział pośredników i udostępnianie dokumentacji?
 • Rejestr akcjonariuszy spółek – nowe obowiązki spółek
 • Obowiązek wyboru firmy prowadzącej rejestr, podpisanie umowy, koszty
 • Kto zgłasza wniosek do rejestru?
 • W jakich sprawach spółki decyduje Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników?

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH, PLIKÓW, SZYFROWANIE

 • Jaka jest główna przyczyna wycieku danych poufnych spółki?
 • Jakie są dobre praktyki podstawowych zabezpieczeń przed wyciekiem danych?
 • Na jakiej zasadzie ustalać hasła?
 • Jakich błędów nie popełniać przy generowaniu i zapisywaniu haseł?
 • Jak hakerzy wchodzą w posiadanie haseł?
 • Jak generować trudne hasła?
 • Przed czym zabezpiecza szyfrowanie plików?
 • Jak przeprowadzić proces szyfrowania pliku?
 • Jak odszyfrowywać pliki?

WSPARCIE W ZAKRESIE PODPISÓW „ELEKTRONICZNYCH”

 • Jakie dokumenty możemy podpisywać podpisem zaufanym?
 • Czego nie zastępuje podpis zaufany?
 • Do jakich dokumentów nie można stosować  podpisu zaufanego?
 • Do jakich plików stosujemy podpis elektroniczny niekwalifikowany?
 • Jak uzyskać i przechowywać certyfikat do podpisu kwalifikowanego?
 • Jaką moc prawna posiada podpis kwalifikowany a jaką niekwalifikowany?
 • Jak używać elektronicznego znacznika czasu w podpisach elektronicznych?
 • Jak dokonać weryfikacji dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym?

STANDARDY OBSŁUGI, PRZYGOTOWYWANIE SPOTKAŃ

Kompetencje doradcze i zarządzanie zadaniami w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej

KWALIFIKACJE PRAWNE ASYSTENTA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Praktyczny warsztat przygotowujący do zadań prawnych w pracy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Eksperci prowadzący zajęcia

Romana Pietruk

mec. Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Małgorzata Głębocka - Szurko

Od ponad 20 lat dzieli się swoją pasją do HR-u, pracując na stanowisku dyrektora personalnego, zarówno w spółkach polskich, jak i międzynarodowych korporacjach.

Paweł Wałuszko

Paweł Wałuszko

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w zakresie monitoringu behawioralnego i wczesnego wykrywania anomalii.

Ewa Brok

Ewa Brok

Certyfikowany trener i mówca z zakresu savoir-vivre i etykiety biznesowej.

Rozpocznij budowę swoich kwalifikacji

Potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem

Egzamin Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej możesz zdać w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kursu. Egzamin składa się z 50 pytań zamkniętych, zaś do otrzymania Certyfikatu Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej niezbędne jest uzyskanie 70% punktów.

Certyfikat Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej

 • potwierdza kwalifikacje niezbędne do bezpiecznego wykonywania prac wspierających działania kluczowych organów korporacyjnych
 • umożliwia pracodawcom identyfikację osób posiadających kwalifikacje ważne z punktu widzenia prowadzonej działalności
 • ułatwia dobór wykwalifikowanych kadr oraz pomoc w ocenie rzeczywistych kompetencji kandydatów do pracy
 • ułatwia rozwój zawodowy, ogranicza nietrafne decyzje szkoleniowe (dzięki szczegółowym informacjom o kompetencjach, jakie wiążą się z uzyskaniem przez pracownika szczegółowo opisanych i potwierdzonych kwalifikacji Asystenta)
 • ułatwia wybór odpowiednich szkoleń uzupełniających dla osób chcących się rozwiać w tym obszarze zawodowym
 • umożliwia porównywanie i ocenę, z osobistej perspektywy pracownika a także jego pracodawcy, możliwych do zdobycia certyfikatów i dyplomów, a tym samym lepszego zaplanowania rozwoju kariery zawodowej

Kwalifikacje asystenta w biurze zarządu obejmują szeroką wiedzę i umiejętności. Do kluczowych umiejętności należą: wyszukiwanie dokumentów publicznych w oficjalnych źródłach, umiejętność analizy dokumentów publicznych, w tym treści rejestrów publicznych, umiejętność analizy treści dokumentów spółki, stosowanie RODO w codziennych czynnościach zawodowych, praca z tajemnicą przedsiębiorstwa i umiejętność zachowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony tej tajemnicy, stosowanie reguł postępowania z korespondencją firmową, przygotowywanie i rozliczanie prostych umów, stosowanie archiwizacji elektronicznej i papierowej, umiejętności IT niezbędne do pracy biurowej( w tym szyfrowania dokumentów i korespondencji, używanie platform informatycznych, stosowanie podpisów elektronicznych).

 

SPECJALISTYCZNA WIEDZA

 • podstawy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych, KRS oraz Prawa Pracy
 • typy organizacji / przedsiębiorstw
 • typy i zasady reprezentacji do prowadzenia spraw firmowych
 • kompetencje organów spółki
 • zasady działania pełnomocnictwa i prokury
 • podstawowe zasady prawa umów
 • zasady archiwizacji
 • zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
 • zasady rządzące tajemnicą przedsiębiorstwa
 • zasady odpowiedzialności służbowej i osobistej
 • zasady savoir-vivre biznesowego
 • zasady budowy komunikacji indywidualnej i zespołowej
 • zasady komunikacji w środowisku multikulturowym
 • zasady dress – code biznesowego
 • zasady organizacji czasu / zarządzania czasem
 • zasady zachowania asertywnego

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

 • praca z dokumentami publicznymi w oficjalnych źródłach
 • praca z treścią dokumentów spółki
 • stosowanie RODO w codziennych czynnościach zawodowych
 • identyfikacja tajemnicy przedsiębiorstwa i zachowanie się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony tej tajemnicy
 • stosowanie reguł postępowania z korespondencją firmową
 • opracowywanie i rozliczanie prostych umów i zamówień
 • stosowanie zasad archiwizacji elektronicznej i papierowej
 • stosowanie narzędzi IT (szyfrowanie dokumentów i korespondencji, używanie platform informatycznych, stosowanie podpisów elektronicznych)
 • savoir – vivre biznesowy
 • efektywna komunikacja ze współpracownikami z różnych obszarów i poziomów organizacji
 • efektywna realizacja drobnych (pojedynczych) zadań oraz ich delegowanie
 • zarządzanie stresem i emocjami
 • zachowanie asertywne, także w sytuacjach stresowych
 • ciągłe doskonalenie swoich umiejętności

W naszej firmie wiarygodne kwalifikacje są kluczowe.

W rozbudowanej i wielopodmiotowej strukturze naszej grupy osoby dbające o prawidłowość i bezpieczeństwo prawne działania organów mają kluczowe znaczenie. Obiektywnie potwierdzone kwalifikacje moich współpracowników dają mi komfort pracy z najlepszymi.

Kluczowe informacje o kursie

Biorąc udział w specjalistycznym kursie Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej zyskujesz nie tylko kwalifikacje, ale także kontakt z innymi specjalistami, dostęp do aktualnej wiedzy i możliwość wymiany doświadczeń.

Opieka tutora

Podczas całego kursu towarzyszy Ci opiekun pomagający przejść przez kolejne moduły i w pełni skorzystać z zajęć w ramach Akademii Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Najbardziej aktualna wiedza

Prawo często się zmienia. W ramach swojego konta w Akademii Biura Zarządu i Rady Nadzorczej masz zawsze dostęp do najaktualniejszych materiałów

30% zniżki na szkolenia specjalizacyjne

Jeżeli dojedziesz do wniosku, że musisz pogłębić swoją wiedzę w wybranych obszarach, oferujemy Ci 30% indywidulanego rabatu na szkolenia specjalizacyjne

Monitorowanie postępów

​W trakcie kursu będziesz wykonywać proste testy i zadania potwierdzające wzrost Twoich kwalifikacji

Chcesz się rozwijać?

Absolwentom kursu Asystenckiego oferujemy 25% rabatu na kurs Specjalista Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Coś trzeba wyjaśnić?

W trakcie kursu możesz skorzystać z 30 min. indywidulanych konsultacji on-line ze specjalistą

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej - FAQ

Kwalifikacje asystenta w biurze zarządu obejmują szeroką wiedzę i umiejętności. Do kluczowych umiejętności należą: wyszukiwanie dokumentów publicznych w oficjalnych źródłach, umiejętność analizy dokumentów publicznych, w tym treści rejestrów publicznych, umiejętność analizy treści dokumentów spółki, stosowanie RODO w codziennych czynnościach zawodowych, praca z tajemnicą przedsiębiorstwa i umiejętność zachowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony tej tajemnicy, stosowanie reguł postępowania z korespondencją firmową, przygotowywanie i rozliczanie prostych umów, stosowanie archiwizacji elektronicznej i papierowej, umiejętności IT niezbędne do pracy biurowej( w tym szyfrowania dokumentów i korespondencji, używanie platform informatycznych, stosowanie podpisów elektronicznych).