Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Współpracując ze specjalistami obsługującymi biura zarządu i departamenty korporacyjne przedsiębiorstw, przygotowaliśmy zestaw kwalifikacji dla kluczowych stanowisk w biurze zarządu i rady nadzorczej wraz z systemem ich weryfikacji.

Ponad 30 tematów praktycznych warsztatów

Kurs Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej obejmuje wiedzę prawną oraz umiejętności organizacyjne

W program kursu włączyliśmy ponad 30 tematów z obszaru prawa, umiejętności IT, organizacji pracy i kompetencji osobistych. Część teoretyczną każdy uczestnik przechodzi we własnym tempie na dedykowanej platformie, zaś zajęcia praktyczne prowadzone są przez ekspertów podczas 3 zjazdów w wybranych terminach.

Podstawowe pojęcia i akty prawne

Zestaw przepisów prawnych regulujący funkcjonowanie spółki. Cechy charakterystyczne poszczególnych typów spółek (struktura, organy, obowiązki biura zarządu)

Formy czynności prawnych i archiwizacja

Formy dokonywania i potwierdzania czynności prawnych, przechowywanie dokumentów zgodnie z zasadami archiwizacji

Komunikacja indywidualna i zespołowa

Przygotowanie spotkań i zebrań, techniki komunikacyjne, efektywna komunikacja ze współpracownikami z różnych obszarów i poziomów organizacji

Pełnomocnictwa

Zasady wykonywania pełnomocnictwa i prokury, uprawnienia i odpowiedzialność pełnomocnika i prokurenta, udzielenie i wycofanie pełnomocnictwa i prokury

Struktura spółki

Reprezentacja spółki przez członków organów statutowych – zadania i uprawnienia

Dokumentacja kontraktowa

Dokumentacja kontraktowa w spółkach kapitałowych, postanowienia zabezpieczające wykonanie umowy

Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Akcjonariuszy

Asystent w kontakcie ze wspólnikami i akcjonariuszami

Umiejętności IT w Biurze Zarządu

Szyfrowanie dokumentów i korespondencji, używanie platform informatycznych, stosowanie podpisów i pieczęci elektronicznych

Potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem

Egzamin Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej możesz zdać w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kursu. Egzamin składa się z 50 pytań zamkniętych, zaś do otrzymania Certyfikatu Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej niezbędne jest uzyskanie 70% punktów.

Certyfikat Asystenta Zarządu i Rady Nadzorczej

 • potwierdza kwalifikacje niezbędne do bezpiecznego wykonywania prac wspierających działania kluczowych organów korporacyjnych
 • umożliwia pracodawcom identyfikację osób posiadających kwalifikacje ważne z punktu widzenia prowadzonej działalności
 • ułatwia dobór wykwalifikowanych kadr oraz pomoc w ocenie rzeczywistych kompetencji kandydatów do pracy
 • ułatwia rozwój zawodowy, ogranicza nietrafne decyzje szkoleniowe (dzięki szczegółowym informacjom o kompetencjach, jakie wiążą się z uzyskaniem przez pracownika szczegółowo opisanych i potwierdzonych kwalifikacji Asystenta)
 • ułatwia wybór odpowiednich szkoleń uzupełniających dla osób chcących się rozwiać w tym obszarze zawodowym
 • umożliwia porównywanie i ocenę, z osobistej perspektywy pracownika a także jego pracodawcy, możliwych do zdobycia certyfikatów i dyplomów, a tym samym lepszego zaplanowania rozwoju kariery zawodowej

 

SPECJALISTYCZNA WIEDZA

 • podstawy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych, KRS oraz Prawa Pracy
 • typy organizacji / przedsiębiorstw
 • typy i zasady reprezentacji do prowadzenia spraw firmowych
 • kompetencje organów spółki
 • zasady działania pełnomocnictwa i prokury
 • podstawowe zasady prawa umów
 • zasady archiwizacji
 • zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
 • zasady rządzące tajemnicą przedsiębiorstwa
 • zasady odpowiedzialności służbowej i osobistej
 • zasady savoir-vivre biznesowego
 • zasady budowy komunikacji indywidualnej i zespołowej
 • zasady komunikacji w środowisku multikulturowym
 • zasady dress – code biznesowego
 • zasady organizacji czasu / zarządzania czasem
 • zasady zachowania asertywnego

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

 • praca z dokumentami publicznymi w oficjalnych źródłach
 • praca z treścią dokumentów spółki
 • stosowanie RODO w codziennych czynnościach zawodowych
 • identyfikacja tajemnicy przedsiębiorstwa i zachowanie się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony tej tajemnicy
 • stosowanie reguł postępowania z korespondencją firmową
 • opracowywanie i rozliczanie prostych umów i zamówień
 • stosowanie zasad archiwizacji elektronicznej i papierowej
 • stosowanie narzędzi IT (szyfrowanie dokumentów i korespondencji, używanie platform informatycznych, stosowanie podpisów elektronicznych)
 • savoir – vivre biznesowy
 • efektywna komunikacja ze współpracownikami z różnych obszarów i poziomów organizacji
 • efektywna realizacja drobnych (pojedynczych) zadań oraz ich delegowanie
 • zarządzanie stresem i emocjami
 • zachowanie asertywne, także w sytuacjach stresowych
 • ciągłe doskonalenie swoich umiejętności

W naszej firmie wiarygodne kwalifikacje są kluczowe.

W rozbudowanej i wielopodmiotowej strukturze naszej grupy osoby dbające o prawidłowość i bezpieczeństwo prawne działania organów mają kluczowe znaczenie. Obiektywnie potwierdzone kwalifikacje moich współpracowników dają mi komfort pracy z najlepszymi.

Kluczowe informacje o kursie

Biorąc udział w specjalistycznym kursie Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej zyskujesz nie tylko kwalifikacje, ale także kontakt z innymi specjalistami, dostęp do aktualnej wiedzy i możliwość wymiany doświadczeń.

Opieka tutora

Podczas całego kursu towarzyszy Ci opiekun pomagający przejść przez kolejne moduły i w pełni skorzystać z zajęć w ramach Akademii Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Najbardziej aktualna wiedza

Prawo często się zmienia. W ramach swojego konta w Akademii Biura Zarządu i Rady Nadzorczej masz zawsze dostęp do najaktualniejszych materiałów

30% zniżki na szkolenia specjalizacyjne

Jeżeli dojedziesz do wniosku, że musisz pogłębić swoją wiedzę w wybranych obszarach, oferujemy Ci 30% indywidulanego rabatu na szkolenia specjalizacyjne

Monitorowanie postępów

​W trakcie kursu będziesz wykonywać proste testy i zadania potwierdzające wzrost Twoich kwalifikacji

Chcesz się rozwijać?

Absolwentom kursu Asystenckiego oferujemy 25% rabatu na kurs Specjalista Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Coś trzeba wyjaśnić?

W trakcie kursu możesz skorzystać z 30 min. indywidulanych konsultacji on-line ze specjalistą

Eksperci prowadzący zajęcia

Romana Pietruk

mec. Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Małgorzata Głębocka - Szurko

Od ponad 20 lat dzieli się swoją pasją do HR-u, pracując na stanowisku dyrektora personalnego, zarówno w spółkach polskich, jak i międzynarodowych korporacjach.

Paweł Wałuszko

Paweł Wałuszko

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w zakresie monitoringu behawioralnego i wczesnego wykrywania anomalii.

Ewa Brok

Ewa Brok

Certyfikowany trener i mówca z zakresu savoir-vivre i etykiety biznesowej.

Rozpocznij budowę swoich kwalifikacji