10 trendów w przywództwie, które już widać w 2023 roku

Zobacz wszystkie / Znaleziono 303
Kompetencje menadżerskie

10 trendów w przywództwie, które już widać w 2023 roku

Jarosław Petz
Langas Regtech, 04/04/2023

Po kolejnym okresie niesamowitej zmienności (VUCA, BANI, czarnych łabędzi i co tam jeszcze pływa) i zbliżającej się recesji, liderzy starają się utrzymać kurs, aby przetrwać trudne czasy, ale wielu z nich decyduje się zrobić coś więcej niż tylko przetrwać – skupiają się na kulturze, innowacjach i trwałości / odporności / rezyliencji (nowy buzz word), aby wrócić na właściwe tory.

Oto typy przywódcze, które możesz zobaczyć w 2023 roku.

Z którym z nich się identyfikujesz najbardziej?

A który z nich mógłby być Twoim liderem?

Wizjoner – opowiadacz

Lider to ktoś, kto ma przekonującą wizję przyszłości, a sposób, w jaki ją przekazuje, jest bardzo przekonujący. Wizja musi być zawsze realna, a zespół musi jasno widzieć jakie działania trzeba podjąć, aby ją zrealizować. Wizjonerscy liderzy lepiej komunikują swoją misję i cele oraz wykorzystują swoją narrację w taki sposób, że ludzie po prostu chcą pomóc w realizacji tej wizji.

Wędrowiec

Liderzy muszą regularnie sprawdzać, czy są na właściwej drodze, czy nadal są dopasowani do deklarowanej przez siebie misji, wartości i celów oraz czy idą na szczyt jasno wytyczonym szlakiem. W czasach VUCA / BANI bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy odpowiedzialnych liderów, którzy prowadzą swoje organizacje po przemyślanej ścieżce w zgodzie ze sobą i z kulturą organizacyjną swojej firmy.

Taktyk dla przyszłości

Liderzy rozumieją, że muszą odbudować hybrydowe miejsce pracy, w którym pracownicy chcą spotykać się z ludźmi, odkrywać pomysły, dokonywać zmian, uczyć się i znajdować znaczenie. To jest fundament firmy.

Oczywiście musisz zarabiać pieniądze aby utrzymać się w biznesie, ale musisz zatrzymać kluczowych pracowników także w trudnych czasach, ponieważ wówczas bardziej się angażują, uczą i cieszą produkując wartość dla firmy i – co najważniejsze w trudnych czasach – swoim zaangażowaniem potrafią przeciągnąć firmę przez grząski grunt.

Opiekun

Przywództwo to wyraźne dzielenie się ciężarem, ograniczanie toksyczności w miejscu pracy i wypalenia zawodowego oraz dążenie do jak najlepszego zdrowia fizycznego i psychicznego współpracowników. Skupienie się na poszczególnych pracownikach oraz oferowanie elastyczności i wsparcia są kluczowe.

Lider inteligencji kulturowej

Ten typ lidera jest uosobieniem wizji, celu i kultury firmy. Pokazuje jak sobie wyobraża organizację, której przewodzi, w praktyce codziennych działań firmy, tworząc jej kulturę. Różnica w zyskach firm o wyrównanej i dojrzałej kulturze wynosi 750% w porównaniu z tymi, które nie potrafią jej pielęgnować.

Budowniczy lepszego zespołu

Liderzy, którzy mają wysoko wydajne zespoły twierdzą, że są bardziej skuteczni w zarządzaniu złożonymi inicjatywami, bardziej skuteczni w dostarczaniu wartości dla interesariuszy i bardziej skuteczni w pozyskiwaniu największych talentów.

W czasach przekształceń, takich jak M&A (charakterystycznych dla czasów kryzysu i zmiany), jakość zespołu zarządzającego firmą jest najczęściej wymienianym powodem powodzenia transakcji i drugim powodem jej niepowodzenia.

Innowator

Technologia stale się rozwija, oferując nowe możliwości liderom, którzy chcą przekształcić swoją firmę. Dotyczy to absolutnie wszystkich firm, które decydują się na umieszczenie jakiejkolwiek formy ICT w swoich procesach biznesowych – czy to jako core business czy to jako działalność wspierająca. Liderzy poszukują już nie tylko optymalizacji procesu dzięki technologii, ale przede wszystkim nisz nowej ekspansji. Piekarnia optymalizuje swoją logistykę i zarządzanie dostawcami dzięki analizie łańcuchów dostaw wspartą przez AI. Ale liderzy – innowatorzy będą poszukiwać ludzi z doświadczeniem w zakresie oprogramowania, z którymi będą chcieli zbadać wykorzystanie AI w kontekście zarządzania ryzykiem compliance – odpowiedzialności, wiarygodności i etyki. Liderzy – innowatorzy dbają, aby coraz większa liczba członków ich zespołu miała doświadczenie w zakresie programowania lub wykorzystania nowych technologii, szczególnie sztucznej inteligencji – w procesach biznesowych.

Empowerer

(z braku lepszego słowa po polsku, bo „facylitator” to jednak nie to)

Najlepsi liderzy to ci, którzy umożliwiają swoim ludziom podejmowanie dobrych decyzji. Admirał Horatio Nelson jest do dziś uznawany za inspirującego lidera i niesamowitego taktyka. Wiedział, że gdy rozpocznie się bitwa, nie będzie możliwości komunikacji między statkami, więc zamiast tego upoważnił każdego ze swoich kapitanów do podejmowania decyzji i ryzyka. Zrobił to, dzieląc się z nimi swoją strategią, dzięki czemu mogli działać autonomicznie, ponieważ naprawdę znali się nawzajem i rozumieli pożądany rezultat. W ostatnich latach wśród liderów pojawił się trend w kierunku autokracji – to rzadko sprawdza się w dłuższym okresie i niezwykle utrudnia sukcesję. Liderzy muszą wzmacniać pozycję zespołu, budować morale i sprawiać, by ich zespoły czuły, że została im powierzone nie tylko zadanie, ale konkretna misja.

Gotowy na oddanie pałeczki

Liderzy roku 2023 rozumieją, że muszą słuchać i uczyć się od innych, aby doskonalić się i rozwijać. Po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego sami. Ci liderzy wiedzą również, że na pewnym etapie ktoś zrobi to lepiej niż oni, a podział a nawet przejęcie władzy leży w najlepszym interesie wszystkich, w tym samych liderów. Skuteczni liderzy nie będą otaczać się potakiwaczami, ale ludźmi, którzy będą ich kwestionować i dostarczać alternatywnych opinii, informacji zwrotnych i rozwiązań.

Autentyczny

Rola lidera jako eksperta od ESG (Environmental, Social, and Governance) i CSR (Corporate Social Responsibility) jest coraz bardziej istotna w dzisiejszym świecie biznesu i – co ważne – coraz bardziej ceniona przez pracowników, szczególnie z pokolenia Z i późniejszych. Lider, który jest liderem ESG i CSR, chce wpływać na pozytywne zmiany w swojej organizacji i w całym sektorze. Ponownie – kluczowa jest autentyczność i spójność działań, celów, wizji i misji.

W tekście postarałem się przedstawić 10 trendów w przywództwie, które moim zdaniem będą widoczne w 2023 roku. Wśród nich znajdują się m.in. wizjonerzy, którzy potrafią przekazać swoją przekonującą wizję przyszłości zespołowi oraz liderzy inteligencji kulturowej, którzy skupiają się na kulturze organizacyjnej i tworzą ją w praktyce. Innym ważnym typem przywódców są opiekunowie, którzy dbają o dobre zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników oraz budowniczowie lepszych zespołów, którzy zatrzymują kluczowych pracowników nawet w trudnych czasach, co przekłada się na wartość dla firmy.

W dobie zmienności i recesji liderzy starają się utrzymać kurs, aby przetrwać trudne czasy. Jednak coraz więcej z nich decyduje się zrobić coś więcej niż tylko przetrwać. Wprowadzają innowacje, skupiają się na kulturze organizacyjnej, a także na trwałości i rezyliencji. Dążą do stworzenia hybrydowych miejsc pracy, w których pracownicy chętnie się spotykają, odkrywają pomysły, dokonują zmian, uczą się i znajdują znaczenie. Ważne jest także dzielenie się ciężarem, ograniczanie toksyczności w miejscu pracy oraz dążenie do jak najlepszego zdrowia fizycznego i psychicznego współpracowników.


SZKOLENIA POWIĄZANE

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU